skola

Förskola och skola

För att barnen skall få lära känna våra högtider och vårt kulturarv.

Julspel 3-8 år - Fuxerna församlingshem
Vad hände den första julen när Jesus föddes?
En förskolegrupp/klass i taget kommer och deltar i julspelet.
Alla som vill är med och har olika roller som änglar, herdar, Josef och Maria.
Vi kommer också att sjunga.
Tillsammans hjälps vi åt att göra i ordning julkrubban.

Påskvandring årskurs 4 och 5 - Fuxerna kyrka
Vi besöker platser i Jerusalem där olika personer berättar om vad de varit med om. En klass i taget följer med en guide runt för att söka efter Jesus och ta reda på vad som hänt.

Allhelgonavandring årskurs 5 och 6 - Fuxerna kyrka
Vi tar emot en klass i taget.
Det vi informerar om är:
Varför tänder vi ljus på graven?
Hur känns det när någon dör?
Hur går en begravning till?
Hur ser det ut på kyrkogården?
Hur är det att arbeta på en kyrkogård?
Det finns möjlighet att ställa de frågor man aldrig pratar om.

Lär känna din kyrka - Fuxerna kyrka
En grupp/klass i taget kommer och får titta på kyrkan på nära håll.
Visningen går som en röd tråd genom livet där vi berättar om livets olika högtider. Vi informerar också om kyrkans olika högtider som bl.a. jul och påsk.
Kom gärna med egna önskemål om vad ni vill veta lite mer om och ställ gärna många frågor.