grav

Högstorps kyrkogård

Högstorps nya och gamla kyrkogård ligger i Lilla Edet, på östra sidan av 45:an.

Här finns även minneslund och askgrav.

Den växande befolkningen på 1800-talet gjorde att man behövde mer kyrkogårdsyta. Enda möjligheten till utbyggnad av Fuxerna kyrkogård var mot väster, men marken bestod där av konserverande lera, så detta alternativ uteslöts. Ett annat förslag var på området där Fuxernaskolan nu ligger, men även det förslaget fick läggas ned då en värdefull källa hade sitt ursprung där.

Efter övervägande kom man fram till att en ny begravningsplats skulle anläggas på Högstorp. Marken var ett grustag och inköptes för 500 kr. 1880 började man arbetet och kyrkogården invigdes allhelgonadagen 1881 av prosten Colliander från Rommele. (Fuxerna sockenhistorik, Arne Nilsson, s. 89, 90.)