Förtroendevalda

Våra församlingar styrs demokratiskt av förtroendevalda församlingsbor.

Röstberättigade medlemmar (kyrkotillhöriga) får vid kyrkoval välja ledamöter till kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som är pastoratets styrelse. Församlingsråden väljs av kyrkofullmäktige och kyrkvärdar av församlingsråden. Ett pastorat är en kyrkoherdes ansvarsområde. Ordet pastor betyder herde.

Kyrkoråd

Ledamöter
Gustaf Hermansson, ordf
Margrethe Kristensson, vice ordf
David Enlund
Werna Gustavsson
Madeleine Librén
Ingrid Ljunggren
Marita Stenberg
Elsie Sundberg

Ersättare:
Agneta Ahlblom
Roland Hjelte
Sophie Kanter Karlsson
Christina Pettersson

Marcus Stille, kyrkoherde

Fuxerna-Åsbräcka församlingsråd

Margrethe Kristensson, ordförande
Christina Pettersson, vice ordförande
Conny Fredriksson
Werna Gustavsson
Joel Jansson
Christina Elfström Mellberg
Stefan Gyllenhammar
Ingrid Ljunggren

Ersättare:
Karolina Pettersson
Evaggelos Georgiou
Anders Hallor
Hannu Lathu
Anna Svanson

Marcus Stille, kyrkoherde

Hjärtums församlingsråd

Marie-Anne Andersson
Roland Hjelte
Krister Koch
Maj-Lis Carlstein
Marita Stenberg
Ragnhild Abrahamsson
Ulla Koch
Agneta Lind

Ersättare:
Carina Salminen
Beryl Larsson

Christian Fehn, komminister

Västerlanda församlingsråd

Elsie Sundberg, ordförande
Sophie Kanter Karlsson, vice ordförande
Ann-Christine Björnlund
Ann-Christine Dymén
Eleonor Johansson
Ida Spets Langton
Ann-Britt Svensson

Ersättare:
Märta Abrahamsson
Astor Lindskog

Rolf Pettersson, komminister

Kyrkvärdar

Att vara kyrkvärd är ett hedersuppdrag med lång historia - i Sverige ända tillbaka till 1100-talet. Kyrkvärdarna väljs av respektive församlingsråd och tjänstgör vid gudstjänster.

Fuxerna
Margrethe Kristensson, Werna Gustafsson, Helena Rexius, Conny Fredriksson, Karolina Pettersson, Sara Hossini, Christina Pettersson, Joel Jansson, Andreas Hallor och Hannu Lahti. Hederskyrkvärd i Fuxerna: Elisabet Widén, Birgit Olsson.

Åsbräcka
Ingrid Ljunggren

Hjärtum
Gustaf Hermansson, Ragnhild Abrahamsson, Marie-Anne Andersson, Ulla Koch, Carina Salminen och Agneta Lind. Hederskyrkvärd i Hjärtum: Karin Olsson.

Västerlanda
Elsie Sundberg, Sophie Kanter Karlsson, Ida Spets Langton, Ann-Christine Dymén och Ann-Britt Svensson.