Förtroendevalda

Våra församlingar styrs demokratiskt av förtroendevalda församlingsbor.

Röstberättigade medlemmar (kyrkotillhöriga) får vid kyrkoval välja ledamöter till kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som är pastoratets styrelse. Kyrkorådet väljer i sin tur församlingsråd för varje församling. Kyrkorådet utser även kyrkvärdar för respektive kyrka. Ett pastorat är en kyrkoherdes ansvarsområde. Ordet pastor betyder herde.

Kyrkoråd

Gustaf Hermansson, ordf
Margrethe Kristensson, vice ordf
Elsie Sundberg
Erling Sager
Ingrid Ljunggren
Marita Stenberg
Sophie Kanter Karlsson
Werna Gustavsson
Marcus Stille, kyrkoherde

Ersättare:
Stephan Gyllenhammar
Christina Pettersson
Roland Hjelte
Gunnel Martinsson

Fuxerna-Åsbräcka församlingsråd

Margrethe Kristensson, ordförande
Christina Pettersson, vice ordförande
Werna Gustavsson
Ingrid Ljunggren
Conny Fredriksson
Stephan Gyllenhammar
Marcus Stille

Ersättare:
Joel Jansson
Karolina Pettersson
Christina Elfström Mellberg
Evaggelos Georgiou

Hjärtums församlingsråd

Marie-Anne Andersson, ordförande
Roland Hjelte, vice ordförande
Gunnel Martinsson
Krister Koch
Maj-Lis Carlstein
Marita Stenberg
Ragnhild Abrahamsson
Ulla Koch
Christian Fehn, komminister

Ersättare:
Agneta Lind
Karin Olsson
Henrik Söder
Beryl Larsson

Västerlanda församlingsråd

Elsie Sundberg, ordförande
Sophie Kanter Karlsson, vice ordförande
Ann-Christine Björnlund
Ann-Christine Dymén
Eleonor Johansson
Ida Spets Langton
Märta Abrahamsson
Aurelia Kergueno
Ann-Britt Svensson
Rolf Pettersson, komminister

Ersättare:
Astor Lindskog

Kyrkvärdar

Att vara kyrkvärd är ett hedersuppdrag med lång historia - i Sverige ända tillbaka till 1100-talet. Kyrkvärdarna väljs av respektive församlingsråd och tjänstgör vid gudstjänster.

Fuxerna
Margrethe Kristensson, Werna Gustafsson, Helena Rexius, Zewdi Zium Gehbreamlak, Conny Fredriksson, Karolina Pettersson, Joel Jansson och Sara Hosini.
Hederskyrkvärd i Fuxerna: Elisabet Widén, Birgit Olsson.

Åsbräcka
Ingrid Ljunggren

Hjärtum
Gustaf Hermansson, Ragnhild Abrahamsson, Marie-Anne Andersson, Ulla Koch, Carina Salminen och Agneta Lind. Hederskyrkvärd i Hjärtum: Karin Olsson.

Västerlanda
Elsie Sundberg, Astor Lindskog, Rigmor Lindskog, Sophie Kanter Karlsson,
Ida Spets Langton, Aurelia Kergueno.