Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Våra församlingar styrs demokratiskt av förtroendevalda församlingsbor.

Röstberättigade medlemmar (kyrkotillhöriga) får vid kyrkoval välja ledamöter till kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som är pastoratets styrelse. Kyrkorådet väljer i sin tur församlingsråd för varje församling. Kyrkorådet utser även kyrkvärdar för respektive kyrka. Ett pastorat är en kyrkoherdes ansvarsområde. Ordet pastor betyder herde.

Kyrkoråd

Gustaf Hermansson, ordf
Margrethe Kristensson, vice ordf
Elsie Sundberg
Erling Sager
Ingrid Ljunggren
Marita Stenberg
Sophie Kanter Karlsson
Werna Gustavsson
Marcus Stille, kyrkoherde

Ersättare:
Stephan Gyllenhammar
Christina Pettersson
Roland Hjelte
Gunnel Martinsson

Fuxerna-Åsbräcka församlingsråd

Margrethe Kristensson, ordförande
Erling Sager, vice ordförande
Christina Pettersson
Elisabeth Widén
Ingrid Ljunggren
Werna Gustavsson
Bo Westergaard, komminister

Ersättare:
Andreas Hallor
Christina Elfström Mellberg
Conny Fredriksson
Stefan Gyllenhammar

Hjärtums församlingsråd

Marie-Anne Andersson, ordförande
Roland Hjelte, vice ordförande
Gunnel Martinsson
Krister Koch
Maj-Lis Carlstein
Marita Stenberg
Ragnhild Abrahamsson
Ulla Koch
Marcus Stille

Ersättare:
Agneta Lind
Karin Olsson
Henrik Söder
Beryl Larsson

Västerlanda församlingsråd

Elsie Sundberg, ordförande
Ann-Christine Björnlund
Ann-Christine Dymén
Eleonor Johansson
Ida Spets Langton
Märta Abrahamsson
Sophie Kanter Karlsson
Rolf Pettersson, komminister

Ersättare:
Aurelia Kergueno

Kyrkvärdar

Att vara kyrkvärd är ett hedersuppdrag med lång historia - i Sverige ända tillbaka till 1100-talet. Kyrkvärdarna väljs av respektive församlingsråd och tjänstgör vid gudstjänster.

Fuxerna
Margrethe Kristensson, Werna Gustafsson, Helena Rexius, Zewdi Zium, Conny Fredriksson.
Hederskyrkvärd i Fuxerna: Elisabet Widén, Birgit Olsson

Åsbräcka
Ingrid Ljunggren

Hjärtum
Gustaf Hermansson, Ragnhild Abrahamsson, Marie-Anne Andersson, Ulla Koch.
Hederskyrkvärd i Hjärtum: Karin Olsson.

Västerlanda
Elsie Sundberg, Astor Lindskog, Rigmor Lindskog, Sophie Kanter Karlsson,
Ida Spets Langton, Aurelia Kergueno