Det händer i Västerlanda

Högmässa
Söndag kl 12 Högmässa, Västerlanda kyrka, kyrkkaffe.

Syförening

Onsdagscafé  med aktiviteter för barn.

Veckomässa
Varje torsdag kl 18 i Västerlanda kyrka.

Bibelsamtal
En enkel nattvardsgudstjänst i kyrkan, därefter fika och samtal.
Vissa torsdagar efter mässan kl 18 i Västerlanda kyrka.
Ansvarig: Rolf Pettersson

Födelsedagsfest
I Västerlanda och Hjärtum bjuder vi jubilarer på gemensam födelsedagsfest en gång per år.

Kvinnofrukost
En lördag per termin kl 10-12 i Hjärtum eller Västerlanda församlingshem.

Söndag+

Efter högmässa och förstärkt kyrkkaffe lyssnar vi till en intressant gäst.

Sommarkyrka
Varje sommar ordnas sommarkyrka i två veckor. Visning av kyrkan, servering, hantverksutställning i församlingshemmet. Öppet i Sockenmagasinet och Bohusstugan.