Det händer i Västerlanda

Barntimmar
Onsdagar kl 14-16, drop-out till kl 18, i Kyrkskolan, Västerlanda. Terminsvis.
Kontakt: Antonie Hoffmann.

Syförening
Varannan tisdag kl 15 i Västerlanda församlingshem, jämn vecka.
Ansvarig: Elsie Sundberg, 0520-65 20 01.

Onsdagscafé 
Onsdagar kl 11-13 i Västerlanda församlingshem. Dagens ord kl 12. Kostnad 20 kr.
Ansvarig: Barbro Salomonsson

Veckomässa
Varje torsdag kl 18 i Västerlanda kyrka.

Mässa och bibelsamtal
En enkel nattvardsgudstjänst i kyrkan, därefter fika och samtal.
Torsdagar kl 18 i Västerlanda kyrka.
Ansvarig: Rolf Pettersson

Födelsedagsfest
I Västerlanda och Hjärtum bjuder vi jubilarer på gemensam födelsedagsfest en gång per år.

Kvinnofrukost
En lördag per termin kl 10-12 i Hjärtum eller Västerlanda församlingshem.

Högmässa
Söndag kl 12 Högmässa, Västerlanda kyrka, kyrkkaffe.

Söndag+
Efter högmässa och förstärkt kyrkkaffe lyssnar vi till en intressant gäst.

Sommarkyrka
Varje sommar ordnas sommarkyrka i två veckor. Visning av kyrkan, servering, hantverksutställning i församlingshemmet. Öppet i Sockenmagasinet och Bohusstugan.