Det händer i Västerlanda

Vuxen-barngrupp 0-6 år
Tisdagar kl 10-12 i Kyrkskolan, Västerlanda. Terminsvis.
Kontakt: Antonie Hoffmann.

Syförening
Varannan tisdag kl 15 i Västerlanda församlingshem, jämn vecka.
Ansvarig: Elsie Sundberg, 0520-65 20 01.

Onsdagscafé 
Onsdagar kl 11-13 i Västerlanda församlingshem. Dagens ord kl 12. Kostnad 20 kr.
Ansvarig: Barbro Salomonsson

Veckomässa
Varje torsdag kl 18.30 i Västerlanda kyrka.

Mässa och bibelsamtal
En enkel nattvardsgudstjänst i kyrkan, därefter fika och samtal.
Torsdagar kl 18.30 i Västerlanda kyrka.
Ansvarig: Rolf Pettersson

Födelsedagsfest
I Västerlanda och Hjärtum bjuder vi jubilarer på gemensam födelsedagsfest en gång per år.

Kvinnofrukost
En lördag per termin kl 10-12 i Hjärtum eller Västerlanda församlingshem.

Högmässa
Söndag kl 12 Högmässa, Västerlanda kyrka, kyrkkaffe.

Söndag+
Församlingskåren bjuder tillsammans med församlingarna in till Söndag PLUS med föredrag, kaffe och gemenskap i Hjärtums eller Västerlandas församlingshem.

Vägkyrka
Varje sommar ordnas vägkyrka i två veckor. Visning av kyrkan, servering, hantverksutställning och försäljning. Öppet i Sockenmagasinet och Bohusstugan.

Rolf Pettersson

Rolf Pettersson

Svenska kyrkan i Lilla Edet

Präst

Barbro Salomonsson

Barbro Salomonsson

Svenska kyrkan i Lilla Edet

Diakoniassistent