Det händer i Västerlanda

Vuxen-barngrupp 0-6 år
Tisdagar kl 10-12 i Kyrkskolan, Västerlanda. Terminsvis.

Syförening
Varannan tisdag kl 15 i Västerlanda församlingshem, ojämn vecka.
Ansvarig: Elsie Sundberg, 0520-65 20 01.

Sopplunch - inställt tills vidare
Onsdagar kl 11-13 i Västerlanda församlingshem. Dagens ord kl 12.
Ansvarig: Barbro Salomonsson

Veckomässa
Varje torsdag kl 18.30 i Västerlanda kyrka.

Mässa och bibelsamtal
En enkel nattvardsgudstjänst i kyrkan, därefter fika och samtal.
Vissa torsdagar kl 18.30 i Västerlanda kyrka.
Ansvarig: Rolf Pettersson

Födelsedagsfest
I Västerlanda och Hjärtum bjuder vi jubilarer på gemensam födelsedagsfest en gång per år.

Kvinnofrukost
En lördag per termin kl 10-12 i Hjärtum eller Västerlanda församlingshem.

Messy Sunday
Fika, sång, pyssel, gudstjänst och lagad mat. 
Några söndagar per termin, kl 10.30 i Västerlanda församlingshem

Högmässa
Söndag kl 12 Högmässa, Västerlanda kyrka, kyrkkaffe.

Söndag+
Församlingskåren bjuder tillsammans med församlingarna in till Söndag PLUS med föredrag, kaffe och gemenskap i Hjärtums eller Västerlandas församlingshem.

Vägkyrka
Varje sommar ordnas vägkyrka i två veckor. Visning av kyrkan, servering, hantverksutställning och försäljning. Öppet i Sockenmagasinet och Bohusstugan.