Det händer i Västerlanda

Kyrkis 4 - 6 år

Syförening

Onsdagscafé 

Veckomässa
Varje torsdag kl 18 i Västerlanda kyrka.

Mässa och bibelsamtal
En enkel nattvardsgudstjänst i kyrkan, därefter fika och samtal.
Torsdagar kl 18 i Västerlanda kyrka.
Ansvarig: Rolf Pettersson

Födelsedagsfest
I Västerlanda och Hjärtum bjuder vi jubilarer på gemensam födelsedagsfest en gång per år.

Kvinnofrukost
En lördag per termin kl 10-12 i Hjärtum eller Västerlanda församlingshem.

Högmässa
Söndag kl 12 Högmässa, Västerlanda kyrka, kyrkkaffe.

Söndag+
Efter högmässa och förstärkt kyrkkaffe lyssnar vi till en intressant gäst.

Sommarkyrka
Varje sommar ordnas sommarkyrka i två veckor. Visning av kyrkan, servering, hantverksutställning i församlingshemmet. Öppet i Sockenmagasinet och Bohusstugan.