Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Det händer i Västerlanda

Vuxen-barngrupp
Tisdagar kl 9-11 i Kyrkskolan, Västerlanda.
Ansvarig: Antonie Hoffmann.

Syförening
Varannan tisdag kl 15 i Västerlanda församlingshem.
Ansvarig: Elsie Sundberg, 0520-65 20 01.

Sopplunch
Onsdagar kl 11-13 i Västerlanda församlingshem. Dagens ord kl 12.
Ansvarig: Barbro Salomonsson

Mässa och bibelsamtal
En enkel nattvardsgudstjänst i kyrkan, därefter fika och samtal.
Vissa torsdagar kl 18.30 i Västerlanda kyrka.
Ansvarig: Rolf Pettersson

Kvinnofrukost
En lördag per termin kl 10-12, växelvis i Hjärtum och Västerlanda församlingshem.
Ansvarig: Barbro Salomonsson.

Messy Sunday
Fika, sång, pyssel, gudstjänst och lagad mat. 
Några söndagar per termin, kl 10.30 i Västerlanda församlingshem

Smågrupp
Vi träffas i Västerlanda församlingshem.
Ansvarig: Sophie Kanter Karlsson 0702-88 75 56.

Högmässa
Söndag kl 12 Högmässa, Västerlanda kyrka, kyrkkaffe.

Söndag+
Församlingskåren bjuder tillsammans med församlingarna in till Söndag PLUS med föredrag, kaffe och gemenskap i Hjärtums eller Västerlandas församlingshem.

Vägkyrka
Varje sommar ordnas vägkyrka i två veckor. Visning av kyrkan, servering, hantverksutställning och försäljning. Öppet i Sockenmagasinet och Bohusstugan.