Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.

Svenska kyrkan i Lilla Edet har ingen egen verksamhet med teckenspråk.

I andra delar av Svenska kyrkan firas gudstjänster på teckenspråk, och andakter och olika former av gemenskapsträffar ordnas. Det erbjuds även dop, vigslar och begravningar på teckenspråk.

Svenska kyrkans gemensamma webbsida har mer information och ett flertal informationsfilmer på teckenspråk.