Kyrkogård

Minneslund Högstorp

Minneslunden anlades 1986 och finns belägen på Högstorps kyrkogård. En plats att komma till, minnas och se framåt.

Anhöriga är ej med då askan läggs i jorden och vet ej heller exakt var den anhöriges aska är nedlagd. Det är en gemensam plats som man delar med andra. Det gör också att ingen gravskötsel blir aktuell. Man får inte plantera blommor, men snittblommor kan sättas i vas på särskild plats.