grav

Gravrättsinnehavare sökes, Fuxerna

På följande gravar har vi satt ned skyltar med texten gravrättsinnehavare sökes. Skyltade oktober 2023. Kontakta oss senast 30 juni 2025. 

Andersson, Olof FK SYREN 074-075
Augustsson, Karl FK HÄGG 1488
Gustavsson, Bertil FK KAPRI 991-992
Gustavsson, Gustav FK SYREN 199-200
Hultberg, Viktor FK JASMI 429-430
Karlsson, Werner FK JASMI 380
Martinsson, Evald FK FÖRGÄ 1043
Olofsson, Ida, Fredrik, Hulda FK SYREN 074-075
Stranne, Torsten FK SYREN 250,2
Svensson, Sven FK KAPRI 991-992
Åberg, Sidney FK SYREN 250,5


Följande grav har återgått genom Kyrkorådets beslut 2023-11-22 §5 och 2023-12-19 §9.

Nilsson Carl Amadeus FK JASMIN 473-474

Följande gravar har återgått genom Kyrkorådets beslut 2020-09-01 §5. 

Brunberg Gudrun FK FÖRGÄ 1068
Johansson Karl FK SYREN 215 216
Karlsson Karl Fridolf FK KAPRI 952
Magnusson Knut FK JASMI 634
Nordström Torsten Harry FK JASMI 412