Hur en begravning går till

Begravningen ingår i ett sammanhang som egentligen börjar vid dödsbädden och varar till avskedet vid kistan eller graven.

Första kontakten

Oftast anlitar anhöriga en begravningsbyrå som hjälper till med det man önskar.

Om man inte avser att anlita begravningsbyrå kan man ta kontakt med vår expedition för att bl.a. boka tid för begravning. Personalen kan också svara på många andra frågor eller hänvisa dig vidare.

Den som tillhört Svenska kyrkan har rätt till en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då är kyrkans tjänster redan betalda via kyrkoavgiften, t.ex. medverkan av präst, kyrkomusiker, bärarlag och kyrkvaktmästare.

Begravningsgudstjänsten

Om begravningsgudstjänst är bokad, tar prästen kontakt med de anhöriga för att samtala om den bortgångne och om önskemål som de efterlevande har i samband med begravningen. Gudstjänsten har en fast ordning men varje enskild begravning kan ändå bli personlig. Tillsammans kan de anhöriga och prästen välja psalmer och eventuellt annan musik och sång.

Anhöriga bör veta att begravningsgudstjänsten är offentlig, vilket betyder att alla som vill delta är välkomna. Däremot är den eventuella minnesstunden efteråt självklart privat.

Begravningsgudstjänsten avslutas med att i första hand ett bärarlag bär ut kistan. Ibland förekommer det också att anhöriga till den avlidna bär ut kistan till kyrkogården för gravsättning och ett sista farväl. Om den avlidne ska kremeras lämnas kistan kvar i kyrkan.

Det kan också förekomma andra former av kyrkliga samlingar, t ex efter stora olyckor eller katastrofer. Då får anhöriga och präst samtala om hur en sådan ska utformas.

Begravningsgudstjänstens ordning

En begravningsgudstjänst följer en bestämd ordning:

 • Gudstjänsten kan inledas med musik.
 • Prästen välkomnar med några hälsningsord.
 • Psalmsång
 • Griftetal, alltså prästens tal till de sörjande och om den döda.
 • Bön
 • Överlåtelse, där den döda överlämnas i Guds händer och prästen låter tre skovlar mull falla på kistan
 • Bibelläsning
 • Psalmsång
 • Begravningsbön, som ofta främst är inriktad på de efterlevande.
 • Herrens bön (Fader vår)
 • Avskedstagandet med ord och/eller blommor, som antingen kan ske inne i kyrkan eller vid graven när gravsättning äger rum i omedelbar anslutning till begravningsgudstjänsten.
 • Om begravningen avslutas i kyrkan: begravningsgudstjänsten avslutas med psalm, avskedstagande, slutbön, välsignelse och avslutningsmusik.
 • Om begravningsgudstjänsten avslutas vid graven: begravningsgudstjänsten avslutas med välsignelse, psalm och avslutningsmusik inomhus, varefter kistan bärs ut för gravsättning, slutbön, psalm och sändningsord.

En gudstjänst är öppen för alla och därför kan de anhöriga inte bestämma att kyrkan ska vara stängd för andra besökare under begravningsgudstjänsten. Har de anhöriga skrivit i dödsannonsen att begravningen sker ”i kretsen av de närmaste” eller ”i endast de närmast anhörigas närvaro” så är det en tydlig önskan. Det kan dock aldrig garanteras att det inte kommer några utomstående till kyrkan.

GDPR - begravning