grav

Fuxerna kyrkogård

Fuxerna kyrkogård ligger vid Fuxerna kyrka, i Lilla Edet.

Det är oklart hur länge Fuxerna kyrkogård har funnits, men troligen lika länge som det funnits en kyrka på denna plats - kanske tidigare. Den äldsta delen av kyrkogården är den som är söder och väster om kyrkan. Området norr om kyrkan tillhörde inte kyrkans mark, förutom allra närmast kyrkan. Men år 1834 blev denna del begravningsplats för de som detta år avlidit av kolera. Sockenstämman beslöt 1836 att låta tvångsinköpa området. (Fuxerna sockenhistorik, Arne Nilsson, s. 87, 88.)

"I början fanns inte heller något stängsel eller någon mur som begränsade kyrkogården, utan ständigt förekom klagomål över betande kreatur inne på kyrkogården, bökande svin, och personer som togo grästorvor m.m. Inte minst klagade prästen och kyrkvaktmästaren på intrånget. De hade monopol på grässkördarna på kyrkogården. Så småningom inhägnades området och ett par portar anbringades." (Fuxerna sockenhistorik, Arne Nilsson, s. 88.)

Under 1800-talet växte befolkningen frågan kom på tal om utbyggnad av kyrkogården. Enda alternativet var en utbyggnad åt väster, men då marken bestod av konserverande lera lade man ner det. Lösningen blev att man anlade en ny kyrkogård på Högstorp 1880-1881. Men 1913 kom frågan om utvidgning av kyrkogården upp igen och nu beslöt man att förvärva området väster om kyrkan. Mot Kyrkvägen uppsattes en stenmur. 1917 invigdes den nya kyrkogården av prosten Cullberg från Ale-Skövde. (Fuxerna sockenhistorik, Arne Nilsson, s. 89-91.)

Läs om gravhällarna i Fuxerna kyrka samt om grävlingsdramat.