Konfirmation

Diskussion, lek, skratt, bön, gudstjänst och läger.

Att konfirmera sig betyder att ”bekräfta”- Gud bekräftar dig och du får bekräfta ditt dop! Du säger ditt ”ja” till att vilja  fortsätta att leva i fortsatt relation med Gud genom tron på Jesus Kristus. Detta sker i en gudstjänst i slutet av konfirmandtiden. För att bli konfirmerad behöver man vara döpt. OM du inte är döpt kan du bli det under året. Du är välkommen även om du inte är medlem i Svenska kyrkan!

Tiden som konfirmand handlar om att lära känna Gud och vad han vill med oss. Men även att lära kära varandra och oss själva lite bättre.

Ta vara på tiden som ges, vår förhoppning är att du skall upptäcka att Gud är Livet och att konfirmeras är en av de viktigaste saker du gjort. Dessutom brukar våra konfirmander ha väldigt roligt!