gudstjänst

Fuxerna

Församlingen präglas av de många som på söndagen firar gudstjänst här och vår längtan att allt vi gör skall utgå ifrån den - diakoni, gemenskap, fördjupning och samhällsengagemang.

Vi firar mässa varje söndag kl 10 och onsdagar kl 18.30. Vi har finsk gudstjänst 1 söndag i månaden.

Vårt församlingshem ligger mellan Fuxernaskolan och älven. Hit bjuder vi in hela familjen till Messy church. Vi har, After School och ungdomsgrupp. Här övar Fuxiakören och Älvklangen.  Här finns Bibelskola, finsk bibelgrupp och Alphakurs. På torsdagar café Strandkanten och varannan torsdag, café med musik. En torsdag i månaden har vi Gemenskapsträff. Varje vecka firar vi också mässa i församlingshemmet. Två veckor varje sommar har vi Sommarkyrka.

Läs mer om vår kyrka och vår kyrkogård.