gudstjänst

Fuxerna

Församlingen präglas av de många som på söndagen firar gudstjänst här och vår längtan att allt vi gör skall utgå ifrån den - diakoni, gemenskap, fördjupning och samhällsengagemang.

Vi firar mässa varje söndag kl 10 och onsdagar kl 18.30. Vi har finsk gudstjänst 1 söndag i månaden.

Vårt församlingshem ligger mellan Fuxernaskolan och älven. Vi har After School och ungdomsgrupp. Här övar Fuxiakören och Älvklangen.  Här finns Samtalsgrupp och finsk bibelgrupp. På onsdagar har Öppet hus för alla åldrar. Varje vecka firar vi också mässa i församlingshemmet. Två veckor varje sommar har vi haft Sommarkyrka.

Läs mer om vår kyrka och vår kyrkogård.