gudstjänst

Fuxerna

Församlingen präglas av de många som på söndagen firar gudstjänst här och vår längtan att allt vi gör skall utgå ifrån den - diakoni, gemenskap, fördjupning och samhällsengagemang.

Vi firar högmässa varje söndag kl 10, mässa måndagar kl 12 och onsdagar kl 18 i kyrkan samt tisdagar kl 9 i församlingshemmet. Vi har finsk gudstjänst en söndag i månaden.

Vårt församlingshem ligger mellan Fuxernaskolan och älven. Vi har Öppen förskola, After School och ungdomsgrupp. Här övar Lilla Edets gospel.  Här finns bibelstudium och finsk bibelgrupp. Vi har Café Fuxerna och Sommarcafé  i Fuxerna församlingshem. En gång i månaden ordnas Kyrkans timme på Hägern.

Läs mer om vår kyrka och vår kyrkogård.