gudstjänst

Fuxerna

Församlingen präglas av de många som på söndagen firar gudstjänst här och vår längtan att allt vi gör skall utgå ifrån den - diakoni, gemenskap, fördjupning och samhällsengagemang.

Vi firar mässa varje söndag kl 10, tisdagar kl 9 och onsdagar kl 18. Vi har finsk gudstjänst en söndag i månaden.

Vårt församlingshem ligger mellan Fuxernaskolan och älven. Vi har vuxen-barn grupp, After School och ungdomsgrupp. Här övar Fuxiakören och Lilla Edets gospel.  Här finns finsk bibelgrupp. Vi har Sommarcafé  i Fuxerna församlingshem.

Läs mer om vår kyrka och vår kyrkogård.