Foto: Pixabay

Annandag pingst - gudstjänst på Sunnås bygdegård

Annandag pingst var allmän helgdag fram till 2004. Det är sen dess alltså inte självklart att vi kan fira gudstjänst den dagen. I år är det dock en "klämdag" innan nationaldagen och vi får samlas till gudstjänst i Sunnås!

Välkommen att fira gudstjänst på annandag pingsts kväll i Sunnås bygdegård! Vi samlas klockan 18.00. Kyrkoherde Anna Stenund predikar, vår kantor Tamara Zaar spelar och Tomas Söderlund spelar dragspel. Kyrkkaffe!