Foto: Jermunn Solem

Indals kyrka

Trygg och gammal med sina vita murar, sin fantastiska orgel och sin ovanliga klock-klämtning ligger hon där, Indals kyrka. I sig rymmer hon tro och historia - och en dörr utan motstycke!

Den första kyrkan i Indal byggdes på 1480-talet under ledning av dominikanermunken pater Josephus. Med tiden ökade invånarantalet och kyrkan kunde inte längre rymma de människor som ville fira gudstjänst. På 1700-talet väcktes tanken på en ny kyrka i Indal. År 1760 hade planerna avancerat så långt, att man kunde skriva kontrakt med stiftsbyggmästaren Daniel Hagman. Sedan dröjde det inte länge förrän arbetet satte igång. Man började riva medeltidskyrkan och på dess plats byggde man upp en ny kyrka. 

Arbetet gick med rekordfart, människor från socknens olika byar fick utföra dagsverken på kyrkobygget, och redan den 6 mars 1763 kunde kyrkan invigas av biskop Olof Kiörning. 

Den nya kyrkan saknade torn, och hade tre takvalv invändigt. Huvudingången var på södra sidan av kyrkan.

Indals kyrkas medeltida rökelsekar
Indals kyrkas medeltida rökelsekar Foto: Björn Vilfordsson/BLV-photography

Tydligen hade arbetet gått lite FÖR fort med att få den nya kyrkan klar. Inte långt efter invigningen kom den ena reparationen efter den andra. Kyrkans stenvalav rasade in och var tvugna att göras om. 

Länge stod en klockstapel från 1600-talet vid den tornlösa kyrkan, men vid restaureringen av kyrkan 1847-1856 fick kyrkan det torn den har idag. Då byttes också de defekta valven i kyrkan mot det innertak vi kan se i kyrkan idag. 

Kyrkan har ett bevarat rökelsekar från medeltiden, och dörren till sakristian är ett praktverk som skäntes av Jöns Nilsson och Margit Persdotter år 1755 till den gamla kyrkan och flyttades över till den nuvarande. I mitten finns en korskrönt glob och två lejon, upptil en sol med gudsnamnet på hebreiska - symbolen för Gud. Nedtill växter, som symboliserar livsfrukten. På tavlan står med röda bokstäver:
"Första Cröniceboken Kap 29 v 17
Jag wet, min Gud, att Du pröfwar hiertat
och enfaldighet är Dig täck."

 

DÖrren till sakristian i Indals kyrka. Foto: Victoria Rudebark

Indals församling är pastoratets största församling. Här finns ett stort barnarbete med öppet kyrkis, verksamhet för större barn och barnkör.

Varannan onsdag har vi Onsdagscafé i sockenstugan med väldigt varierat innehåll för alla som vill vara med. Det finns ett gott samarbete med skola och föreningsliv.

Altartavlan i Indals kyrka. Foto: Jermunn Solem

I Indals församling finns också en bagarstuga som du kan låna om du vill baka på traditionellt sätt!

 

 

Gudstjänst firas minst varannan söndag.

Ett medeltida mysterium?

Då kyrkvaktmästaren J.P. Söderberg skulle göra en ny gång på kyrkogården i Indal 1921 gjorde han en upptäckt...

Bagarstugan i Indal

Vill du baka på gammaldags vis med vedeldad ugn? Då kan du hyra vår bagarstuga i Indal!

Indals sockenstuga

Vid Kvarnbäcken i Indal, nära Indals kyrka ligger Sockenstugan med stora, ljusa lokaler.

Indals kyrkas orgel

En kyrkorgel är ett fantastiskt instrument - ja, på sätt och vis en hel orkester. I Indals kyrka finns en unik kyrkorgel som lockar musiker från när och fjärran. Läs mer här om orgelns spännande historia!

Klämtningen i Indal

Nio slag tonar ut över älv, berg och åker... Indals kyrka håller liv i en medeltida tradition.

Helena Lillieskiölds epitafium

I Indals kyrka finns ett epitafium - minnestavla - över Helena Lillieskiöld som var gift med Anders Oldberg som var kyrkoherde i Indal. Här skriver Helena Lillieskiölds sentida ättling Annika Ericsson om Helena, hennes familj och minnestavlan.

Det medeltida rökelsekaret i Indals kyrka

Indals kyrka har inte många bevarade medeltida föremål. Ett av de föremål som finns kvar är däremot ganska ovanligt - ett rökelsekar!