Foto: Jermunn Solem

Sättna kyrka

Om du tittar upp i taket, är det alltid sommar i Sättna kyrka! Välkommen till en öppen och ljus kyrka med många möjligheter!

Sättna kyrka i Kovland är pastoratets yngsta kyrka, i sin nuvarande tappning från 1952, men den har en gammal historia.
Det är också vår minsta kyrka, men tack vare att den är så ljus och öppen känns den ändå aldrig trång!
Här ryms ungefär 120 personer, och kyrkan är lätt att anpassa, till t ex musikevenemang och liknande.

Sättna kyrka har, även om det som sagt är vår yngsta kyrka, en gammal historia. Den första kyrkan i Sättna byggdes redan på medeltiden. Exakt var den låg är inte känt, men i bygden sägs att den ska ha legat på platsen som lokalt kallas "katolikkullen". Vi vet inte heller hur den såg ut, men en mängd föremål finns bevarade från den, de flesta nu i länsmuseet Murbergets samlingar.

Foto: Jermunn Solem

Den andra kyrkan byggdes i Flata. Grunden från den kyrkan är fortfarande bevarad. På den gamla kyrkplatsen firar Sättna församling fortfarande en del gudstjänster sommartid. Det går också bra att ha vigsel och dop i kyrkoruinen.

Kyrkan ersattes av en kyrka på nuvarande plats som stod klar 1742. Den nya kyrkan av trä uppfördes av byggmästare Sam Hasselberg.

Ursprungligen hade kyrkan en åtkantig rektangulär planform.Sitt nuvarande utseende erhöll den genom ombyggnaderna 1862 och 1909. Långhuset förlängdes 1909 i väster och försågs medtorn och sakristia i nordöst.Tillbyggnaderna gjordes i tegel och putsades. Murar och väggar vitputsades 1909 såväl ut-som invändigt.

På 1950-talet upplevdes kyrkan som för lite och i dåligt skick, man rev den östra väggen, pallade upp taket på störar och byggde ut kyrkan i östlig riktning. De gamla träväggarna byttes också mot tegelväggar. 

Kyrkfönster i Sättna kyrka. Pelikanen betraktades under medeltiden som den mest kärleksfulla fågeln - man trodde att om dess ungar svalt, hackade den sig i bröstet och matade dem med sitt eget blod. Där såg man en parallell till Kristus som gav sitt blod för att vi skulle få leva. Foto: Jermunn Solem

I taket på kyrkan utfördes en takmålning med träd, blommor, fåglar och insekter - alla hämtade från kyrkans omgivningar. Det ger Sättna kyrka en ständig sommarkänsla.

En ny altaruppsats utfördes också, med motivet "Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära sitt kors".

Detalj från Sättna kyrkas medeltida mässhake. Foto: Jermunn Solem

Kyrkan har sedan 1952 regelbundet renoverats och förändrats efter församlingens behov. Ingång och toalett har handikappanpassats, bänkar har tagits bort för att göra mer plats mm.

Även om kyrkan är en relativt modern kyrka, finns här också spåren från historien. Här finns bl a en medeltida madonnabild, predikstol och läktarbarriär från 1700-tals kyrkan, och en ovanlig medeltida mässhake. 

Sättna församling är en öppen och aktiv församling med många aktiviteter. Vi firar gudstjänst minst varannan söndag, vi har musikgudstjänster och konserter, öppen kyrka, församlingsaftnar, stor barn- och skolverksamhet m.m. Församlingen har ett nära samarbete med Gårdtjärns missionsförsamling. Här finns alla möjligheter att vara aktiv i kyrkan!

 

Innan veckomässan. Foto: Björn Vilfordsson/BLV-photography

Sättna församlingshem

Letar du en lokal i Kovland för ditt dopfika eller för möte med din förening? Vid Sättna kyrka i Kovland ligger församlingshemmet.

Från mörker till ljus

Påskljusstaken i Sättna kyrka invigdes påsken 2010. Den är ritad av Magnus Sundelin, träsnidare och smed bl a. och Jermunn Solem, präst i Sättna församling, Indalens pastorat. Ljusstaken svarvades och höggs sedan av Magnus Sundelin.

Kovlands äldsta kläder!

Vilket är ditt äldsta klädesplagg? En blommig skjorta med långa kragspetsar från 70-talet? Mormors brudklänning från 1912? I Sättna kyrka finns ett mycket gammalt och ovanligt klädesplagg.

Kyrkoruinen i Flata

I byn Flata i Sättna församling finns en kyrkoruin.