Foto: Jermunn Solem

Församlingsråden

Församlingsråd finns i alla våra fyra församlingar. De planerar och arbetar med församlingarnas lokala verksamheter.

Här hittar du de som sitter i församlingsråden. Ta gärna kontakt med dem om du har åsikter, förslag eller idéer!

Holms församlingsråd

Ledamöter

Charina Hultman, ordförande, 070-398 76 25, charina.hultman@gmail.com

Max Wikholm, vice ordförande, 070-669 44 52,  max@maxmaleri.se

Pontus Nordström, sekr., 070-218 78 42, pontus.r.nordstrom@outlook.com

Niclas Burvall, ledamot, 070-690 88 54, niclas.burvall@gmail.com

Martin Fredriksson, ledamot, 072-214 59 30

Emmah Nordström, ledamot, 070-563 26 49, emmah.nordstrom@gmail.com

 

Ersättare

 

Ann-Mari Hägglund, ames15_2@hotmail.com

Jan Olov Hägglund, hembygd20@hotmail.com

Lars Erik Persson, persson.hellingen@hotmail.com

Indals församlingsråd

Ledamöter

Hans Olov Sandström, ordförande, 070-311 81 88, hampe.sandstrom@gmail.com

Barbro Eckmyhl, vice ordförande, 070-589 16 56, barbro.eckmyhl@telia.com

Lilian Högberg, sekreterare, 070-311 67 58, lilian.hogberg@outlook.com

Mats Åke Melin, ledamot, 070-567 26 50, makmel.melin@gmail.com

Kerstin Olsson, ledamot, 070-381 83 77, kerstinolsson47@icloud.com

Christer Westlund, ledamot, christer.westlund@telia.com

Ersättare

Maja Lodin, majalodin89@gmail.com

Margareta Mattsson, maggan.mattsson.2017@hotmail.com

Kristina Visén

Lidens församlingsråd

Ledamöter

Ann-Charlotte Evrung, ordf, 072-543 07 77, ann-charlotte.evrung@sundsvall.se

Anna-Lena Lindbergsson, vice ordf, 070-279 33 11, anna.lena.johansson@outlook.com

Margareta Engman, sekreterare, 070-626 16 41, kvarnbaljen@live.se

Gerd Näsman, ledamot, 070-370 95 72, gerdnasman@gmail.com

Arja-Liisa Unander, ledamot, 073-721 96 40, unanderliisu@gmail.com

Ersättare

Monika Karlsson, 0692-21059@telia.com

Kristina Modin, kristina.modin@hotmail.com

Wilma Engman West, wilmawesth@gmail.com

 

Sättnas församlingsråd

Ledamöter

Ulrika Öhrling Nilsson, ordf, 073-275 16 88, ulrika.ohrling-nilsson@sundsvall.se

Linda Asplund, vice ordförande, 076-108 82 00, lalint88@gmail.com

Gunilla Jakobsson, sekreterare, 073-31699 80, gunillajakobsson55@gmail.com

Kerstin Viberg, ledamot, 070-344 30 57, kerstinviberg_3@hotmail.com

Ersättare

Maria Johansson, johansson.fio@gmail.com

Helen Löfblad, helen.lofblad@spray.se

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastorats styrelse och utses av pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Församlingsinstruktion för Indalens pastorat

Församlingsinstruktionen är ett dokument som regelbundet uppdateras. Det innehåller riktlinjer för pastoratets arbete.