Foto: Pixabay

Valnämnden

Pastoratets valnämnd har som uppgift att förbereda och genomföra kyrkovalet. Det består av valda ledamöter från alla våra fyra församlingar. Om du t ex har frågor om kyrkovalet eller vill ställa upp och kandidera kan du ta kontakt med dem.