Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Valnämnden

Pastoratets valnämnd har som uppgift att förbereda och genomföra kyrkovalet. Det består av valda ledamöter från alla våra fyra församlingar. Om du t ex har frågor om kyrkovalet eller vill ställa upp och kandidera kan du ta kontakt med dem.