Foto: Pixabay

Fadder - ett heligt hedersuppdrag

Många som döps får faddrar - eller som det ibland kallas: Gudföräldrar. Här kan du läsa mer om fadderuppdragets betydelse och historia.

Den allra tidigaste kyrkan döpte bara vuxna. Prästen ställde vid dopet ett antal frågor till den som skulle döpas. När kyrkan började döpa också barn kunde ju inte barnen svara för sig själva. Man lät då vänner till barnets familj svara i barnets ställe. Så kom de allra första faddrarna till.

Senare under historien kom faddrarna att bli lite av en liv- och socialförsäkring för barnet - om något hände med föräldrarna skulle faddrarna ta hand om barnet.

Ofta valde man minst två faddrar - en kvinnlig (gudmor) och en manlig (gudfar). Det finns traditioner som säger att faddrarna skulle köpa barnets första skor. Ofta gav faddern en sked till barnet vid dopet, en sked som ursprungligen skulle användas för att ge barnet nattvarden.

Idag är tanken med faddrarn delvis annorlunda. Faddrarna skall finnas till för barnet under uppväxten - som bollplank, förbedjare och förebilder. De skall vara en resurs för föräldrarna men främst för barnet. Man kan inte få för många goda vuxna förebilder!

Måste man ha faddrar?

Nej. Ingen måste ha faddrar vid dopet. Ibland kan det vara svårt att välja ut någon eller några, ibland känner man att man redan har många goda vuxna runt barnet. Man avgör själv om det är angeläget med faddrar!

Vem kan bli fadder?

Gud, vi tackar dig för detta barn. Välsigna dem som bär ansvar för henne. Fyll dem med din kärlek, så att de kan ge ömhet och trygghet. Hjälp oss alla att leva så med varandra att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva. Amen.

Tackbön vid dopet, som en fadder gärna kan be.

Det finns egentligen bara ett enda "krav" från Svenska kyrkans sida vem som kan bli fadder - att faddern själv är döpt. Däremot behöver faddern INTE vara döpt i Svenska kyrkan! Det går bra att ha sin katolska kompis från språkresan i Frankrike eller sin kusin som är döpt som vuxen i Pingstkyrkan osv.

Är den man gärna skulle vilja ha som fadder inte döpt, går det självklart bra att hen döps innan eller i samband med barnets dop! Vill inte personen döpas kan den ändå vara aktiv i dopet och självklart vara en bra förebild och vän till barnet, men inte antecknas som fadder.

Hur många faddrar kan/ska man ha?

Inte heller här finns några krav! Man kan i princip ha hur många faddrar man vill. Det vanligaste är två, men vill man ha bara en eller fem stycken så går det bra!
Om man är osäker på vem man skall välja som fadder kanske man skall välja alla man funderat på? Det är helt upp till er i familjen.

Kan släktingar vara faddrar?

Det finns absolut inget som hindrar att en släkting blir fadder. En del tycker att det är det mest naturliga - andra tänker att släktingarna redan har en viktig roll och vill vika fadderrollen åt de som inte är släkt. Det är helt och hållet en fråga om familjens traditioner och egna önskningar.

Kan man lägga till eller ta bort faddrar?

Man kan inte ta bort eller lägga till faddrar i det register som Svenska kyrkan har. Registret är ett tidsdokument och det som står där hänvisar till hur det var just när dopet skedde. Ibland uppstår det komplikationer kring fadderskapet. Ett exempel kan vara att en fadder dör och då önskar man ytterligare en fadder som kan ta vid och ansvara för den döpta personens kristna växt och mognad. Ett annat exempel kan vara att man av olika anledningar inte längre vill ha någon kontakt eller koppling till den person som är ens fadder. I exemplen fyller faddern inte sin funktion. Den döpte eller ett döpt barns föräldrar kan då själva bestämma att utse eller ta bort någon som fadder. Detta blir då, precis på samma sätt som vid dopet, en överenskommelse mellan dessa personer. Enda skillnaden är att det inte finns registrerat hos Svenska kyrkan eftersom det skedde en tid efter själva dopet.
(Källa - dopsajten)

Förväntas faddern göra något under själva dopet?

En fadder måste inte agera på något särskilt vis under dopet. De kan "bara stå och se snygga ut" om de vill. Däremot finns det många uppgifter för de faddrar som VILL vara aktiva. En fadder kan till exempel:
- Be tackbönen i början av dopgudstjänsten.
- Vara med vid handpåläggningen vid befrielsebönen.
- Läsa Bibeltexter.
- Hälla upp vatten i dopfunten/dopskålen.
- Tända dopljuset.
- Hålla dopbarnet.
- Läsa egna dikter eller verser.

Ingen fadder skall dock tvingas att göra något som hen inte känner sig bekväm med!

Vad skall faddern göra efter dopet?

Här är det helt och hållet upp till fadderns egna fantasi och vilja! Närvaro är nog det allra viktigaste. Att barnet som döpts under sin uppväxt vet vem som är dess faddrar och att de ställer upp för barnet.
Roligt är om faddern uppmärksammar barnets dopdag! Detta behöver inte betyda presenter eller så - men att få en årlig påminnelse om dopet och att barnet och faddern hör ihop kan vara väldigt fint.
En fadder bör också om det är möjligt delta i barnets konfirmation.

Dop

Tre handfullar med vatten. Oavsett om det är en förundrad bebis, en fnittrig konfirmand eller en äldre man, säger Gud - Jag älskar dig - vi hör ihop.

Att döpas som vuxen

Svenska kyrkan är den kyrka som döper flest vuxna varje år i Sverige. Dopet är den naturliga vägen in i kyrkan och församlingen.

Att tänka på vid dopet - tips från läktaren!

Att ordna ett dop för sitt barn är en fantastisk uppgift! Men det är mycket att tänka på. Här kommer några tips och idéer!