Foto: Riksantivarieämbetet/Public domain

En svartvit bildskatt

I Sättna församling bevarades en mängd medeltida föremål. Men vid förra sekelskiftet tyckte inte många att de var särskilt värdefulla eller vackra. De flesta föremålen deponerades därför på länsmuséet Murberget i Härnösand. Där finns de ännu kvar och många av dem finns utställda att titta på. På www.kringla.nu kan man se bilder av föremålen.

Triumfkrucifix från Sättnas medeltida kyrka. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain
Altarskåp från Sättnas medeltida kyrka. I mitten av skåpet ser vi Gud Fader med den döde Kristus i knäet flankerad av två kvinnliga helgon, till höger Katarina av Alexandria, född cirka 282, död cirka 305, var en egyptisk jungfru som led martyrdöden. Hon är en av de fyra virgines capitales och en av de fjorton nödhjälparna. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain
Altarskåp från Sättnas medeltida kyrka. Detaljbild. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain
Altarskåp från Sättnas medeltida kyrka. Sankt Olof och sankt Erik på ena dörren. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain
Altarskåp från Sättnas medeltida kyrka. Sankta Birgitta och sankta Katarina av Vadstena på ena dörren. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain
Altarskåp från Sättnas medeltida kyrka. Detaljbild av Gud Faders ansikte. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain
Altarskåp från Sättnas medeltida kyrka. Detaljbild av det ena kvinnliga helgonets ansikte. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain
Altarskåp från Sättnas medeltida kyrka. Okänd biskop. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain
Altarskåp från Sättnas medeltida kyrka. Okänd biskop. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain
Pieta - den sörjande Maria med den döde Jesus i famnen. Foto: Riksantikvarieämbetet/Public domain

Sättna kyrka

Om du tittar upp i taket, är det alltid sommar i Sättna kyrka! Välkommen till en öppen och ljus kyrka med många möjligheter!

Kovlands äldsta kläder!

Vilket är ditt äldsta klädesplagg? En blommig skjorta med långa kragspetsar från 70-talet? Mormors brudklänning från 1912? I Sättna kyrka finns ett mycket gammalt och ovanligt klädesplagg.

Från mörker till ljus

Påskljusstaken i Sättna kyrka invigdes påsken 2010. Den är ritad av Magnus Sundelin, träsnidare och smed bl a. och Jermunn Solem, präst i Sättna församling, Indalens pastorat. Ljusstaken svarvades och höggs sedan av Magnus Sundelin.