Holm
Foto: Jermunn Solem

Runstaven i Holms kyrka

I Holms kyrka finns många speciella föremål. Ett av dem är en runstav - en slags ålderdomlig kalender med anor i vikingatiden.

Innan böcker och almanackor blev vanliga användes ibland runstavar för att hålla koll på dagarna. En församling - som den i Holm - var tvugna att kunna räkna ut när vissa kyrkliga helgdagar inföll, som påsken och pingsten och dessutom andra dagar då marknad och ting skulle hållas.
Ett sätt att göra detta var att använda runstavar.

För att kunna använda en runstav krävs det att man vet det aktuella årets gyllental, samt årets söndagsbokstav. Det vill säga den runa som betecknar söndag det aktuella året. Visste man det kunde man utifrån hur söndagarna inföll räkna ut hur andra helger var placerade på året.

Runstaven har oftast tre rader med tecken.

 - Gyllentalen: De sexton vikingatida runorna kompletterade med tre "nya" runor kallade aurlaugur, tvimladur och blegthor vilka getts siffervärdena 17, 18 och 19. 
Gyllentalen används för veta när nytändning, det vill säga den första månskäran vid nymåne, infaller. 

- De sju första runorna i den yngre futharken, upprepade 52 gånger (=364) för att visa på veckornas följd på varandra. Dessa kallas söndagsbokstäver eller soltal.


- Ett antal symboler, som betecknar olika viktiga helgdagar. Några symboler som användes var t ex:
Nyårsdagen, Ett dryckeshorn och en kniv, det senare för Jesus omskärelse.
Tjugondag Knut, upp och ned vänt horn eller kanna för att julfesten är slut.
2 Februari, kyndelmässan, en ljusstake.
7 Mars, en arm eller ett ben.
1 April, ett skepp, dags att ge sig ut.
14 April, Tiburtius, sommarhalvårets början, lövat träd.
31 Maj, mjölkstäva eller kvinnohuvud med gloria (Petronella), braxen. 
10 Augusti, Laurentii dag, Larsmässan, halster ibland kombinerat med ett tecken för råg då skörden börjar.
15 Augusti, harv.
14 Oktober, Calixtus, vinterhalvårets början, avlövat träd eller vante.
1 November, upp och ned vänt skepp då de kommer hem.
11 November, Gås ofta i förening med biskopsmössa.
25 Dec, Juldagen, kannor eller dryckeshorn ofta parställda till tecken på fest.
19 Januari, 12 Maj, 14 September, trefotad pall till tecken på att tingsterminen börjar.

Hur gammal runstaven i Holms kyrka är vet ingen exakt, men den kan vara från 1600-talet.

De äldre lär de yngre runstavarnas hemligheter. Ur Olaus Magnus (1490 - 1557) "Historia de gentibus septentrionalibus".

Holms kyrka

Holms kyrka i Anundgård överraskar. Den ligger som en liten miniatyrkatedral nära Holmsjöns strand. Nygotik och färgspel från altarfönstren lockar tanken vidare...

"Alla helgon till heder" - om medeltiden i Holm

Holms församling tycks ha varit en både from och egensinnig församling i alla tider. Läs mer här om medeltiden i Holm och hur dess seder levde kvar långt in i vår tid!

Ett medeltida mysterium?

Då kyrkvaktmästaren J.P. Söderberg skulle göra en ny gång på kyrkogården i Indal 1921 gjorde han en upptäckt...