Foto: Jermunn Solem

Klämtningen i Indal

Nio slag tonar ut över älv, berg och åker... Indals kyrka håller liv i en medeltida tradition.

Under medeltiden ringdes ofta "angelus-ringning" i kyrkklockorna. Tre gånger tre slag skulle två eller tre gånger om dagen kalla människorna till bön. Namnet "angelus" kommer från den bön man då bad, som skulle få människor att komma ihåg att Gud blivit människa i Jesus Kristus.

Efter refomationen försvann böneklämtningen på många ställen, medan andra behöll den. Indals församling var en av få i vårt område som behöll den.

1987 installerades en automatisk klämtningsanordning. Det som förr skedde manuellt sker nu helt automatiskt under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Tornluckorna öppnas kl 8 på morgonen och klockan 18 på kvällen för att sedan klockornas nio slag skall tona ut över bygden.

I Indals församling finns en klämtningsfond med uppgift att vidmakthålla klämtningen i kyrkan.

"Angelus" - tavla av den franske konstnären Jean-Francois Millet från 1859. Foto: Wikiart

Indals kyrka

Trygg och gammal med sina vita murar, sin fantastiska orgel och sin ovanliga klock-klämtning ligger hon där, Indals kyrka. I sig rymmer hon tro och historia - och en dörr utan motstycke!

Indals sockenstuga

Vid Kvarnbäcken i Indal, nära Indals kyrka ligger Sockenstugan med stora, ljusa lokaler.

Indals kyrkas orgel

En kyrkorgel är ett fantastiskt instrument - ja, på sätt och vis en hel orkester. I Indals kyrka finns en unik kyrkorgel som lockar musiker från när och fjärran. Läs mer här om orgelns spännande historia!

Bagarstugan i Indal

Vill du baka på gammaldags vis med vedeldad ugn? Då kan du hyra vår bagarstuga i Indal!

Ett medeltida mysterium?

Då kyrkvaktmästaren J.P. Söderberg skulle göra en ny gång på kyrkogården i Indal 1921 gjorde han en upptäckt...

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.