Foto: Jermunn Solem

Klämtningen i Indal

Nio slag tonar ut över älv, berg och åker... Indals kyrka håller liv i en medeltida tradition.

Under medeltiden ringdes ofta "angelus-ringning" i kyrkklockorna. Tre gånger tre slag skulle två eller tre gånger om dagen kalla människorna till bön. Namnet "angelus" kommer från den bön man då bad, som skulle få människor att komma ihåg att Gud blivit människa i Jesus Kristus.

Efter refomationen försvann böneklämtningen på många ställen, medan andra behöll den. Indals församling var en av få i vårt område som behöll den.

1987 installerades en automatisk klämtningsanordning. Det som förr skedde manuellt sker nu helt automatiskt under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Tornluckorna öppnas kl 8 på morgonen och klockan 18 på kvällen för att sedan klockornas nio slag skall tona ut över bygden.

I Indals församling finns en klämtningsfond med uppgift att vidmakthålla klämtningen i kyrkan.

"Angelus" - tavla av den franske konstnären Jean-Francois Millet från 1859. Foto: Wikiart