Foto: Jermunn Solem

Gudstjänst

Gudstjänst är mötet med Gud, både tillsammans med andra och själv. I vårt pastorat vill vi erbjuda ett brett utbud av gudstjänst, med olika innehåll och karaktär.

Vad kan en gudstjänst innehålla?

Vad händer i en vanlig gudstjänst? Det som möter kan ibland kännas ovant och svårt att förstå...

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.

Nattvarden - en fest för livet

Mötet med Kristus kan vara mycket enkelt. En bit bröd och en klunk vin. I det minsta möter han oss med sin kärlek.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Genom alla dagar, både de ljusaste och de mörkaste, följer Guds omsorg oss. I kyrkan kan livets stora och viktiga dagar välsignas.

Kyrkvärd - något för dig?

Kyrkvärdens uppdrag är ett av de viktigaste i kyrkan. En kyrkvärd deltar aktivt i gudstjänsten och ser till att de som kommer till kyrkan känner sig hemma där. Läs mer om kyrkvärdsuppdraget här!

Retreat

Med ojämna mellanrum erbjuder vårt pastorat kostnadsfria endagsretreater i någon av församlingarna.

Kyrkfönster i Indals kyrka

Bikt

Behöver du någon att samtala med? Vi i Indalens pastorat erbjuder möjlighet för den som vill till enskilt samtal eller bikt.

Musik

I vårt pastorat finns ett brett utbud av olika former av musikalisk verksamhet. Vill du sjunga i kör ? Läs mer här!