Foto: Pixabay

Bisättning

Bisättning är ett ord som använts på olika sätt. Oftast betyder det när de anhöriga samlas för ett personligt farväl av den avlidne och ser honom eller henne klädd i sin kista.

När någon avlidit, hemma, på sjukhus eller äldreboende görs den avlidna i ordning, av er anhöriga, personal från begravningsbyrån eller personal från vården. Ni anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå och välja en kista. Ni anhöriga har möjlighet att välja kläder till den avlidna eller man kan använda den vita dräkt - svepningen - som följer med den kista ni har valt.

När den som avlidit är klädd och lagd i kistan, kan ni anhöriga samlas och se den som avlidit. Dett är absolut inget man måste göra, men det är vanligt att det sker. Ofta kan det kännas ovanligt och ibland till och med obehagligt att tänka sig den stunden och att se någon som man älskat död. Men det är oerhört sällan som någon ångrar att de var med om den möjligheten. Den samlingen brukar kallas bisättning. Bisättningen kan också ske på den plats där begravningen skall äga rum, i kyrkan, bårhuset eller begravningskapellet.

Vid bisättningen kan ni anhöriga lägga ner minnessaker och/eller blommor i kistan. 

En präst kan delta i bisättningen och leda bön och kanske någon psalm som ni tycker om.

 

Man kan spela inspelad musik, läsa dikter osv. Det är ni anhöriga som avgör!

Begravning

När någon har dött är begravningen viktig. Vi behöver få samlas och ta farväl och dela våra minnen för att kunna gå vidare i livet.

Urnnedsättning

Efter att en kremering ägt rum, skall urnan gravsättas. Här kan du läsa mer om hur detta kan gå till.

Kontakta oss

Vi är många som arbetar i Indalens pastorat. Här kan du hitta kontaktuppgifter till oss. Tveka inte att höra av dig!