Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och unga

Barn och unga är inte kyrkans framtid. De är kyrkan här och nu! Välkomna till vår verksamhet för barn och unga i Indalens pastorat!

En stadig grund att stå på och en chans att träffa andra barn och föräldrar. Det vill vi ge genom våra församlingars barnverksamhet! Beroende på barnens ålder innehåller verksamheten lekar, pyssel, fika, sång, funderingar över viktiga saker och arbete med Bibelns berättelser. Barn och föräldrar inbjuds att delta i våra gudstjänster. Ibland arbetar vi med något större projekt, som t ex musikaler.