Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och unga

Barn och unga är inte kyrkans framtid. De är kyrkan här och nu! Välkomna till vår verksamhet för barn och unga i Indalens pastorat! SIDAN ÄR FÖR NÄRVARANDE UNDER OMARBETNING - NY INFORMATION KOMMER SNART!!

En stadig grund att stå på och en chans att träffa andra barn och föräldrar. Det vill vi ge genom våra församlingars barnverksamhet! Beroende på barnens ålder innehåller verksamheten lekar, pyssel, fika, sång, funderingar över viktiga saker och arbete med Bibelns berättelser. Barn och föräldrar inbjuds att delta i våra gudstjänster. Ibland arbetar vi med något större projekt, som t ex musikaler.
SIDAN UNDER OMARBETNING!

 

 

KONFIRMANDHJÄLPLEDARE
Som konfirmandhjälpledare hjälper du till med konfirmandarbetet. Fixar fika, förbereder lekar, följer med på lägret o.s.v. Du får ingen ersättning, men du får följa med gratis på lägret om du har varit med på minst tre fjärdedelar av träffarna.
Som hjälpledare blir du en viktig resurs för prästen och en förebild för konfirmanderna. Intresserad? Hör av dig till Jermunn Solem, 060 - 53 55 37 eller 073 - 801 93 67

KÖRVERKSAMHETEN
Alla våra körer behöver alltid fler sångare! Hör av dig till våra musiker om du är intresserad!