Foto: Pixabay

"Kärleken är stark som döden" - om samkönad vigsel

I vårt pastorat är det självklart att alla par har rätt att gifta sig i kyrkan. Läs mer om vigsel av två med samma kön!

Vi skall vara ärliga och säga att det inte alltid varit en självklarhet för kyrkan att människor med samma kön har rätt att gifta sig med varandra i kyrkan, eller ens rätt till sin kärlek och sin sexualitet.

Bibeln själv är kluven till det som vi idag kallar homosexualitet. Där finns både negativa och destruktiva bibelord som beskriver homosexualitet som något onaturligt och förkastligt och berättelser om t ex David och Jonatan som älskade varandra mer än någon kvinna och Rut som älskade Noomi så mycket att hon utbrast:
"Tvinga mig inte att överge dig
och vända tillbaka.
Dit du går, går också jag,
och där du stannar stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst - 
endast döden skall skilja oss åt!"
Ruts bok 1:16-17

På Bibelns första sidor sägs också klart och tydligt att det inte är bra för människan att vara ensam. (1 Mos 2:18)

Kristus själv säger ingenting om att vara gay. Ingenstans i evangelierna finns något fördömande av människor som älskar någon av samma kön. Däremot kallar oss Kristus att aldrig döma och hyllar den utgivande, äkta kärleken. Han kallar sig själv för de utstöttas och annorlundas vän. (Luk 7:31-35). Det viktiga för Kristus är "vilken frukt vi bär" - dvs hur vi är mot andra. (Luk 6:37-45). När han möter en kvinna som varit skild fem gånger dömer han inte henne och hon får inte ens "förlåtelse" av honom utan han möter henne som en människa bland människor" och ger henne hennes människovärde åter (Joh 4:16-29).

I Kristi efterföljd vill hylla all sann kärlek och bejaka sunda, livslånga relationer. 

Sedan 2009 kan samkönade par vigas i Svenska kyrkan på samma sätt som vilket annat par som helst. Om resan dit kan du läsa här:
https://www.svenskakyrkan.se/samkonade-aktenskap

Vigselordningen för ett par med samma kön är i stort sett identisk med den äldre vigselordningen för par med olika kön. De som gifter sig kallas istället "äkta makar", och några mindre ändringar görs i t ex förbönen.

Precis som alltid innan en vigsel träffar brudparet prästen och diskuterar igenom ordningen så att den känns peronlig och bra. Man väljer också musik, bibeltexter och annat.

Mer om hur ni bokar vigsel hittar ni här:

Beställ vigsel via nätet

Här kan du skicka in en intresseanmälan om vigsel i vårt pastorat.

Vigsel - bröllop

"Jag vill dela mitt liv med dig" Längtan efter kärlek och gemenskap är stark. När två människor vill dela sina liv med varandra vill Gud välsigna.

Kyrkor

I Indalens pastorat finns fem kyrkor och ett begravningskapell. Rum för stillhet, gudstjänst och livet stora stunder. Här kan du få veta mer om dem. Du är varmt välkommen!

Kontakta oss

Vi är många som arbetar i Indalens pastorat. Här kan du hitta kontaktuppgifter till oss. Tveka inte att höra av dig!