Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Ledamöter

Margareta Johansson (S), ordförande, margareta@vaxtfoto.se

Lars Erik Persson (KS), vice ordförande, persson.hellingen@hotmail.com

Kjell Bergkvist (SFS), kjell.bergkvist@centerpartiet.se

Niclas Burvall (S), niclas.burvall@gmail.com

Margareta Engman (C), kvarnbaljen@live.se

Ann-Charlotte Evrung (S), ann-charlotte.evrung@sundsvall.se

Roland Hultman (C), r.h@entretrading.com

Gunilla Jakobsson (SFS), gunilla.jakobsson@sundsvall.se

Ove Johansson (S), ove@exot.se

Monika Karlsson (S), 0692-21059@telia.com

Margareta Lindberg (S)

Christian Mantere (S), christian.mantere@yahoo.com

Mats-Åke Melin (C), mam@inuwell.se

Ulrika Öhrling Nilsson (SFS), ulrika.ohrling-nilsson@sundsvall.se

Gerd Näsman (C), gerdnasman@hotmail.com

Synnöve Sjöberg (KS), synnove.sjoberg@gmail.com

Anders Sundholm (C)

Göran Söderblom (C)

Lennart Wiklund (SFS), lenwik672@gmail.com

Ersättare

Charina Hultman, (KS), charina.hultman@gmail.com

Matts Lindbergsson (KS), anna.lena.johansson@outlook.com

Sara Moberg (SFS), sarahmoberg@live.se

Kristina Modin (S), kristina.modin@hotmail.com

Britt-Marie Ståhl Olsson (S), bibbisso@hotmail.com

Kerstin Olsson (C), kerstin.i.olsson@svenskakyrkan.se

Bror Pettersson (S), bror.p@telia.com

Karolina Sundberg (S), ksundberg83@hotmail.com

Arja-Liisa Unander (C), unanderliisu@gmail.com

Erik Öhlén (SFS), gun.erik.ohlen@hotmail.com

Marita Ölén (C), marita.olen@hotmail.com