Foto: Jermunn Solem

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Lennart Wiklund (S), ordförande, 076-115 66 49, lenwik672@gmail.com

Monika Karlsson (C), vice ordförande, 070-692 28 53, 0692-21059@telia.com

Pernilla Berg (S), 070-343 14 18, pernilla@eqhouse.se

Kjell Bergkvist (C), 070-655 38 78, kjell.bergkvist@centerpartiet.se

Niclas Burvall (S), 070-690 88 54, niclas.burvall@gmail.com

Margareta Engman (C), 070-626 16 41, kvarnbaljen@live.se

Ann-Charlotte Evrung (S), 072-543 07 77, ann-charlotte.evrung@sundsvall.se

Charina Hultman (KS), 070-398 76 25, charina.hultman@gmail.com

Matts Lindbergsson (KS), 070-255 43 47

Maja Lodin (S), 073-838 04 71, majalodin89@gmail.com

Mats-Åke Melin (C), 070-567 26 50, makmel.melin@gmail.com

Kristina Modin (S), 070-232 38 18, kristina.modin@hotmail.com

Gerd Näsman (C), 070-370 95 72, gerdnasman@gmail.com

Karolina Sundberg (S), 073-044 46 77, ksundberg83@hotmail.com

Anders Sundholm (C), 070-689 29 17

Göran Söderblom (C), 070-288 47 27, gorans4007@gmail.com

Arja-Liisa Unander (C), 073-721 96 40, unanderliisu@gmail.com

Max Wikholm (KS), 070-669 44 52, max@maxmaleri.se

Erik Öhlén (C), 070589 80 02, gun.erik.ohlen@hotmail.com

Ersättare

Barbro Eckmyhl (C), barbro.eckmyhl@telia.com

Susanne Hassel (C), susannehassel131@gmail.com

Jan-Olov Hägglund (KS), hembygd20@hotmail.com

Jan Karlsson (S), 0692-21059@telia.com

Anna-Lena Lindbergsson (KS), anna.lena.johansson@outlook.com

Kristina Lindblad (S), kickan25@gmail.com

Rut Melin (C)

Britt-Marie Ståhl Olsson (S), bibbisso1@gmail.com

Kerstin Sjölund (S), kerstin.sjolund@hotmail.se

Marita Ölén (C), ove.olen@hotmail.com

 

 

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastorats styrelse och utses av pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Församlingsråden

Församlingsråd finns i alla våra fyra församlingar. De planerar och arbetar med församlingarnas lokala verksamheter.

Församlingsinstruktion för Indalens pastorat

Församlingsinstruktionen är ett dokument som regelbundet uppdateras. Det innehåller riktlinjer för pastoratets arbete.