Foto: Jermunn Solem

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Ledamöter

Margareta Johansson (S), ordförande, 070-263 38 50, margareta@vaxtfoto.se

Lars Erik Persson (KS), vice ordförande, persson.hellingen@hotmail.com

Kjell Bergkvist (SFS), kjell.bergkvist@centerpartiet.se

Niclas Burvall (S), niclas.burvall@gmail.com

Margareta Engman (C), kvarnbaljen@live.se

Ann-Charlotte Evrung (S), ann-charlotte.evrung@sundsvall.se

Roland Hultman (C), r.h@entretrading.com

Gunilla Jakobsson (SFS), gunilla.jakobsson@sundsvall.se

Ove Johansson (S), ove@exot.se

Monika Karlsson (S), 0692-21059@telia.com

Margareta Lindberg (S)

Christian Mantere (S), christian.mantere@yahoo.com

Mats-Åke Melin (C), mam@inuwell.se

Ulrika Öhrling Nilsson (SFS), ulrika.ohrling-nilsson@sundsvall.se

Gerd Näsman (C), gerdnasman@hotmail.com

Synnöve Sjöberg (KS), synnove.sjoberg@gmail.com

Anders Sundholm (C)

Göran Söderblom (C), gsoderblom@telia.com

Lennart Wiklund (SFS), lenwik672@gmail.com

Ersättare

Charina Hultman, (KS), charina.hultman@gmail.com

Matts Lindbergsson (KS), anna.lena.johansson@outlook.com

Sara Moberg (SFS), sarahmoberg@live.se

Kristina Modin (S), kristina.modin@hotmail.com

Britt-Marie Ståhl Olsson (S), bibbissol@gmail.com

Kerstin Olsson (C), janove.olsson@kramnet.se

Karolina Sundberg (S), ksundberg83@hotmail.com

Anneli Tarvainen, anneli.tarvainen4@gmail.com

Arja-Liisa Unander (C), unanderliisu@gmail.com

Erik Öhlén (SFS), gun.erik.ohlen@hotmail.com

Marita Ölén (C), ove.olen@hotmail.com