Foto: Jermunn Solem

Lidens gamla kyrka

Lidens gamla kyrka är en populär dop- och vigselkyrka. Den medeltida kyrkan med sin fantastiska omgivning lockar besökare från när och fjärran.

Många fötter har gått över tröskeln till Lidens gamla kyrka. Ofta i livets stora och glada stunder.

Lidens gamla kyrka är en liten, intim och stämningsfull kyrka, mycket omtyckt som dop- och vigsel kyrka. Här ryms omkring 60 personer.

Lidens gamla kyrka uppfördes 1483 – 1510 under ledning av pater Josephus som var präst i Indal. Den bestod ursprungligen av en enkel rektangulär byggnad uppförd vid medeltidens slut (enl traditionen på 1480-talet). Vapenhus och sakristia tillkom relativt snart efter kyrkans byggande. En äldre kyrka antagligen av trä har sannolikt funnits på platsen innan den nuvarande kyrkan.
När den nya kyrkan i Liden byggdes på 1850-talet raserades valven på gamla kyrkan, och svårt sargad stod den utelämnad för väder och vind. I början på 1900-talet beslöt man att restaurera kyrkan och återföra de inventarier som var omhändertagna. 1911 påbörjades arbetet och kyrkan täcktes då av ett nytt spånklätt yttertak. Invändigt fick kyrkan ett tunnvalv av trä.1928 återinvigdes kyrkan.

I kyrkan finns en rik skatt av föremål från medeltiden och framåt. Bland annat ett triumfkrucifix från 1200-talet och ett magnifikt altarskåp med madonnan och barnet från 1400-talet.

Väggmålningarna tillkom 1561 och har varit överkalkade. Därför är det ibland svårt att se vad de föreställer, men det finns bilder på apostlarna och skapelseberättelsen, samt ett rikt dekorationsmåleri med blomslingor och draperier. Predikstol och altaruppsats är utförda i rokokostil av bildhuggaren Jonas Granberg.

Foto: Jermunn Solem

En timrad stiglucka från 1600-talet är allt som återstår av den bogårdsmur som sträckte sig där en granhäck nu är planterad.

Klockstapeln från år 1958 står på den plats där tidigare klockstaplar stått. Klockan i klockstapeln rings ännu idag för hand vid gudstjänster i kyrkan.

Brudstugan, en 1700-talsgård, är uppförd på den forna sockenstugans plats.

Lidens gamla kyrka drabbades med början 1994 av en rad stölder av medeltida föremål. Då gärningsmannen nu avslöjats har församlingen fått tillbaka nästan alla av de stulna föremålen. Alla medeltida föremål i kyrkan har nu stöldsäkrats.

Lidens gamla kyrka var vid restaureringen tänkt att bli en museikyrka. Men den har kommit att återigen bli en levande församlingskyrka. Sommartid hålls Lidens församlings gudstjänster här. Kyrkan är också ett omtyckt pilgrims- och utflyktsmål. Kombinera gärna ditt besök i kyrkan med en tur upp på Vättaberget för att njuta av den fantastiska utsikten därifrån. 

Under sommaren 2010 firade församlingen gamla kyrkans 500 års jubileum med högtidsgudstjänst och många musikaliska evenemang.

Hösten 2016 upptäcktes att Lidens gamla kyrka var angripen av hussvamp. Arbetet att sanera och renovera kyrkan har inletts i samarbete med Länsmuséet Murberget och Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Kyrkan kommer därför att hålla stängt under sommaren 2017.

Foto: Jermunn Solem
Foto: Jermunn Solem
Foto: Jermunn Solem