Foto: Kören Kör'n

Vårkonsert

Lördag 3 juni kl 18.00 har "Kör'n" vårkonsert i Sättna kyrka.

Kom och lyssna till ett mycket blandat program fyllt av både glädje och eftertanke!
Andakt Linda Solem.

Kören Kör'ns hemsida:
http://korrock.se/korn.html