Foto: Björn Vilfordsson/BLV-photography

Från mörker till ljus

Påskljusstaken i Sättna kyrka invigdes påsken 2010. Den är ritad av Magnus Sundelin, träsnidare och smed bl a. och Jermunn Solem, präst i Sättna församling, Indalens pastorat. Ljusstaken svarvades och höggs sedan av Magnus Sundelin.

Ljusstakens främsta uppgift är att stå mitt i koret under påsktiden (tiden mellan påsk och pingst) och resten av året vid dopfunten, för att bära upp församlingens påskljus.

Påskljuset kallas det stora ljus, som vi påsknattens mässa tänds på en eld utanför den nedsläckta kyrkan. Efter att prästen har bankat på dörrarna bärs ljuset sedan in i kyrkan under ropet att Kristus är uppstånden. På påskljuset tänder sedan församlingen sina ljus. En konkret symbol för Kristi uppståndelse och hur dess ljus sprider sig i världen.

Efter påsken står ljuset alltså vid dopfunten. På påskljuset tänds sedan de nydöptas dopljus. I dopet får vi del av Kristi död och uppståndelse.

Påskljusstaken i Sättna kyrka Foto: Jermunn Solem

FOTEN
Ljusstakens fot är den mörkaste delen. Den är målad i de två mörkt grå nyanser som kyrkans stengolv har. Det finns en dubbel symbolik i detta. Dels att vår resa till ljuset ofta börjar i mörker. Vi går alla genom mörka perioder och stunder i våra liv. Men mörkret kan ibland vara nödvändigt för att vi skall utvecklas, för att vi skall kunna söka oss mot ljuset och det goda i tillvaron.
Dels är den mörka färgen en påminnelse om grunden. Om att vi inte kan ha någon annan grund än den sten som en gång blev lagd – Jesus Kristus.

Ljusstakens fot är åttakantig. Talet åtta är en symbol för evigheten, inte bar inom kristendomen utan i många religioner och mytologier över hela vår värld. Talet åtta talar också om uppståndelsen – om dagen efter alla dagar, efter våra sju dagar kommer en åttonde dag, en ny dag, då tiden och rummet upphör.

PELAREN
Ur den mörka foten höjer sig pelaren. Pelaren är grön. I kyrkan står den gröna färgen för hopp och växande. När vår resa börjat kan vi inte slå oss till ro. Vi måste hela tiden växa och utvecklas, sträcka oss som en planta ur jorden mot ljuset.

CUPPAN
På pelaren står cuppan som bär ljuset. Den är omväxlande målad i rött och grönt och förgylld. Rött står för Helig Ande, kamp, blod, kärlek och eld. Den har en form som påminner både om dopfunten och om en nattvardskalk – dopet och nattvarden är kyrkans viktigaste heliga handlingar, sakrament. I dem får vi del av ljuset från Gud.

LJUSET
Själva påskljuset är vitt. En blandning av alla färger. På det står de grekiska bokstäverna Alfa och Omega, den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet, början och slutet. Mellan dem Chi (X) och Rho (P), de två första bokstäverna i det grekiska ordet för Kristus. Inskriptionen kan alltså läsas som ”Kristus är början och slutet”. Längst uppe på ljuset brinner lågan – det levande ljuset, symbolen för målet med vår vandring, föreningen med Guds levande ljus.

Sättna kyrka

Om du tittar upp i taket, är det alltid sommar i Sättna kyrka! Välkommen till en öppen och ljus kyrka med många möjligheter!

Sättna församlingshem

Letar du en lokal i Kovland för ditt dopfika eller för möte med din förening? Vid Sättna kyrka i Kovland ligger församlingshemmet.

Kovlands äldsta kläder!

Vilket är ditt äldsta klädesplagg? En blommig skjorta med långa kragspetsar från 70-talet? Mormors brudklänning från 1912? I Sättna kyrka finns ett mycket gammalt och ovanligt klädesplagg.