Foto: Jermunn Solem

Våra kyrkogårdar

I alla av vår fyra församlingar finns kyrkogårdar.

Indals församling

I Indals församling finns kyrkogården runt kyrkan. På kyrkogården finns minneslund och ett bårhus. 

Sättna församling

Gravvård i snö på Indals kyrkogård. Foto: Jermunn Solem

Också i Sättna församling finns kyrkogården runt kyrkan. På kyrkogården finns minneslund och ett bårhus. 

Lidens församling

I Lidens församling finns kyrkogården runt kyrkan. På kyrkogården finns minneslund och i anslutning till kyrkogården ett begravningskapell med bårhus. 

Holms församling

I Indals församling finns två kyrkogårdar, dels den äldre kyrkogården runt kyrkan och ett stenkast bort en nyare skogskyrkogård. På den nya kyrkogården finns en minneslund. Holms församling saknar eget bårhus. 

För alla ärenden som rör gravar, gravrättsinnehav, skötselavtal och liknande skall du/ni ta kontakt med ulf.andersson@svenskakyrkan.se via e-post eller på telefon 060-53 55 44. 

Det går också bra att kontakta vår förste vaktmästare thomas.lindstrom2@svenskakyrkan.se via e-post eller på telefon 060-53 55 41.

Från kyrkogården i Liden. Foto: Jermunn Solem
Den äldre kyrkogården i Holm i snöskrud. Foto: Jermunn Solem
Gravar och bårhus på Indals kyrkogård. Foto: Jermunn Solem