Foto: Jermunn Solem

Våra kyrkogårdar

I alla av vår fyra församlingar finns kyrkogårdar. Kyrkogårdarna är en viloplats för våra döda och en plats för eftertanke och lugn för oss som lever kvar.

Indals församling

I Indals församling finns kyrkogården runt kyrkan. På kyrkogården finns minneslund och ett bårhus. 2022 invigdes också en askgravlund, den första på pastoratets kyrkogårdar.

Sättna församling

Gravvård i snö på Indals kyrkogård. Foto: Jermunn Solem

Också i Sättna församling finns kyrkogården runt kyrkan. På kyrkogården finns minneslund och ett bårhus. En askgravlund är under konstruktion.

Lidens församling

I Lidens församling finns kyrkogården runt kyrkan. På kyrkogården finns minneslund och i anslutning till kyrkogården ett begravningskapell med bårhus. 

Holms församling

I Indals församling finns två kyrkogårdar, dels den äldre kyrkogården runt kyrkan och ett stenkast bort en nyare skogskyrkogård. På den nya kyrkogården finns en minneslund. Holms församling saknar eget bårhus. 

För alla ärenden som rör gravar, gravrättsinnehav, skötselavtal och liknande skall du/ni ta kontakt med ulf.andersson2@svenskakyrkan.se via e-post eller på telefon 060-53 55 44. 

Det går också bra att kontakta vår förste vaktmästare thomas.lindstrom2@svenskakyrkan.se via e-post eller på telefon 060-53 55 41.

Från kyrkogården i Liden. Foto: Jermunn Solem
Den äldre kyrkogården i Holm i snöskrud. Foto: Jermunn Solem
Gravar och bårhus på Indals kyrkogård. Foto: Jermunn Solem

Gravskötselavtal

Den som själv har svårt att ta hand om sina anhörigas gravar kan via pastoratet teckna ett gravskötselavtal. Här kan du läsa vad som ingår i det, kostnader och skicka in intresseanmälan.

Begravning

När någon har dött är begravningen viktig. Vi behöver få samlas och ta farväl och dela våra minnen för att kunna gå vidare i livet.

Urnnedsättning

Efter att en kremering ägt rum, skall urnan gravsättas. Här kan du läsa mer om hur detta kan gå till.

Bisättning

Bisättning är ett ord som använts på olika sätt. Oftast betyder det när de anhöriga samlas för ett personligt farväl av den avlidne och ser honom eller henne klädd i sin kista.