Foto: Jermunn Solem

Om oss!

Här hittar du information om församlingarna, vilka våra förtroendevalda är, våra verksamhetsberättelser, budget, årsredovisningar et c.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastorats styrelse och utses av pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Församlingsråden

Församlingsråd finns i alla våra fyra församlingar. De planerar och arbetar med församlingarnas lokala verksamheter.

Revisorer

Revisorerna granskar pastoratets räkenskaper och ser efter att vi håller oss till fattade beslut.

Församlingsinstruktion för Indalens pastorat

Församlingsinstruktionen är ett dokument som regelbundet uppdateras. Det innehåller riktlinjer för pastoratets arbete.

Blomsterfonderna

I pastoratet finns tre blomsterfonder.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda de indirekta valen och se till att det finns människor till alla poster.

Valnämnden

Pastoratets valnämnd har som uppgift att förbereda och genomföra kyrkovalet. Det består av valda ledamöter från alla våra fyra församlingar. Om du t ex har frågor om kyrkovalet eller vill ställa upp och kandidera kan du ta kontakt med dem.

Medlem i Svenska kyrkan

Att vara medlem i Svenska kyrkan är att vilja vara med och bygga kyrka - lokalt, nationellt och internationellt. Genom ditt medlemsskap stöder du ett stort och viktigt arbete.

Katastroffonden Gustav Edström

Här finns information om fonden och om hur du ansöker.

Begravningsavgift och kyrkoavgift - vad är vad?

Vad är skillnaden mellan kyrkoavgift och begravningsavgift? Vem betalar vad, och vad täcker avgifterna?

Gravskötselavtal

Den som själv har svårt att ta hand om sina anhörigas gravar kan via pastoratet teckna ett gravskötselavtal. Här kan du läsa vad som ingår i det, kostnader och skicka in intresseanmälan.

Kontakta oss

Vi är många som arbetar i Indalens pastorat. Här kan du hitta kontaktuppgifter till oss. Tveka inte att höra av dig!

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag av staten att vara huvudman för begravningar i nästan hela Sverige. Om du upplever att vi inte skött vårt uppdrag finns ett begravningsombud att vända sig till.