Foto: Pixabay

Om dopets innebörd

Det är ingen slump att vatten används vid dopet. Vattnet talar om liv och död. Ingen av oss kan leva utan vatten - ingen av oss kan leva i vatten. Dopets vatten talar om Kristi död och uppståndelse och hur vi förenas med honom.

Dopet är ett uttryck för Guds villkorslösa nåd och kärlek. Det är Gud som handlar i dopet och skänker människan sina gåvor. Vattnet talar om livet som Gud vill ge.

Gud förenar i dopet den som döps med kyrkan, renar från synd och befriar till ett liv i gemenskap med Gud. Genom dopet knyts den som döps samman med Jesu död och uppståndelse. Därför firades i de första kristna kyrkorna dop oftast vid påsk och då särskilt på påsknatten.

Dopet är ett av den kristna kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

Därför finns det finns ingen åldersgräns för dop. I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Ibland är dopet en del av församlingsgudstjänsten, ibland hålls särskilda dopgudstjänster.

Varje år döps drygt 70 procent av alla födda barn enligt Svenska kyrkans ordning. Odöpta ungdomar som deltar i konfirmandarbetet döps före sin konfirmation. Svenska kyrkan erbjuder också vuxna som ännu inte är döpta undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse för dop. Svenska kyrkan är det trossamfund i Sverige som döper flest vuxna.

Ett barn får döpas när dess vårdnadshavare begär att barnet ska döpas till kyrkans tro. Det innebär att om barnet har två vårdnadshavare måste de vara överens. En vuxen får döpas när han eller hon begär att bli döpt till kyrkans tro. Den som är tonåring eller vuxen får som förberedelse för sitt dop undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Välkomsthögtid för redan döpta adopterade barn

Om ett par vill ha en dopfest för sitt adopterade barn, men han eller hon redan är döpt, vad gäller då? Svenska kyrkan döper inte någon som redan är döpt. Däremot kan man ordna en välkomsthögtid för barnet då det välkomnas in i församlingen.

Namnet och dopet

Dop och namngivning ska inte blandas ihop. Alla ska ha ett eller flera förnamn oberoende av om de döps eller inte. Det eller de namn som föräldrarna vill ge sitt barn skall meddelas den lokala skattemyndigheten senast tre månader efter barnets födelse. Men namnet som barnet ofta redan fått nämns i dopet för att det är knutet till individen och för att dopet gäller just individen.

Dop

Tre handfullar med vatten. Oavsett om det är en förundrad bebis, en fnittrig konfirmand eller en äldre man, säger Gud - Jag älskar dig - vi hör ihop.

Att låna dopklänning

Dopklänningen är ingen vanlig klänning. Det är en symbol för att växa i sin tro. Har du ingen egen dopklänning i släkten kan du låna en av oss!

"Tryggare kan ingen vara..." Dopets psalmer

Är man kyrko-ovan kan det kännas svårt att hitta bra psalmer till sitt barns dop. Här finns förslagen!