Katastroffonden Gustav Edström

Här finns information om fonden och om hur du ansöker.

Stiftelsen Gustav Edströms katastroffond

Bakgrund och ändamål. I början av 1900-talet föddes Gustav Edström och han kom att leva sitt liv på en gård i Västansjö i Sättna utanför Sundsvall. Han hade inga arvingar men skrev ett testamente där större delen av hans tillgångar efter hans död skulle göras till en fond. Framför allt var han mån om att gården med alla ekonomibyggnader, mark och redskap skulle förvaltas noga och att avkastningen skulle utgöra fondmedel. I testamentets text framskymtar bilden av Gustav Edström som en omtänksam, varm person som också levde i församlingens liv och ville bidra till dess välgörenhet. Han bestämde att kyrkoherden i Sättna församling (nuvarande Indalens pastorat) skulle vara ansvarig för förvaltningen tillsammans med två andra personer.

Fonden skulle årligen dela ut bidrag till personer med låg årsinkomst och inga eller små andra tillgångar som drabbats av olycka, invaliditet, eldsolycka,  sjukdomar eller ekonomiska svåra oförvållade förluster.

Att ansöka om bidrag ur Katastroffonden. Utdelningen av fondmedel sker en gång om året, ej fortlöpande. Sista ansökningsdag är 15 oktober. De som tilldelas bidrag får besked från fondens styrelse senast 30 november om detta. Övriga får inget besked.

Samma person kan bara beviljas medel ur fonden en gång. Föreningar och organisationer kan ej söka.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av din situation och anledningen till att du söker medel ur katastroffonden. Din ansökan ska också innehålla:

- Dokument (kopior) som styrker ansökan.
- Personbevis från Skatteverket för ändamålet stipendieansökan.
- Intyg från din hemförsamling på tillhörighet till Svenska kyrkan.
- Aktuella kontaktuppgifter inklusive epost.
- Kontonummer för ev utbetalning av medel ur fonden.


Endast skriftliga ansökningar, ej per telefon etc. Styrelsen för fonden är tacksam för ansökningar som insändes med epost till indalens.pastorat@svenskakyrkan.se. Det sparar tid och miljö då vi får en mycket stor mängd ansökningsbrev. Skickas ansökan per post ska brevet märkas med ”Katastroffonden Gustav Edström” och till sändas till adressen:

Indalens pastorat, Ånäsvägen 5, 855 61 KOVLAND

Välkommen med din ansökan!