Foto: Jermunn Solem

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.

Bönen är en av kristendomens, ja, alla religioners, grundstenar.
Att be är att öppna sitt hjärta för Gud, att samtala med Gud, med eller utan ord. Ibland kan det vara skönt att använda en skriven bön, ibland vill man be fritt ur hjärtat, ibland saknar bönen ord, och är bara tystnad inför Gud.
Ibland kan det vara en bön att tända ett ljus eller sitta under ett träd och känna hur vinden blåser i ansiktet.

Det finns många typer av bön;
FÖRBÖN - att be för någon eller något.
TACKBÖN - att tacka Gud t ex för något som hänt eller för någon man älskar. Många tackar t ex Gud för maten när de skall äta, när ett barn föds tackar många Gud - även om de sällan eller aldrig ber annars...
BÖN OM HJÄLP OCH STÖD - Att berätta om sina problem och önskningar för Gud.
ÖVERLÅTELSEBÖN - att överlämna sig själv till Gud. Ett exempel på en överlåtelsebön kan vara:

"Vem är du, milda ljus, som strömmar över mig, och lyser upp mitt hjärtas dunkel? Du är närmare mig än jag själv, djupare inom mig än mitt innerstas väsen, och ändå är du ogripbar och okänd, och står över varje namn, heliga Ande, eviga kärlek."

Edith Stein (1891 - 1942)

Jesus, jag inser att det finns mycket i mitt liv
som inte har varit bra
och jag vill be dig om förlåtelse för det.
Tack för att du gav upp ditt liv för min skull,
för att jag skulle kunna bli fri från min skuld.
Nu vill jag leva tillsammans med dig
och mer och mer lära känna dig
och leva efter din vilja.
Tack för att du har lovat att ta emot mig
när jag kommer till dig.
Amen

Att be blir lätt en god vana. Den som ber upplever ofta att Gud hör, även om Gud inte alltid svarar - i alla fall inte som vi tänkte oss det!

För att komma igång med bönen kan det vara en hjälp att prata med någon annan som man vet ber, att be tillsammans är ofta en stark upplevelse! Nedan finns också några länkar om bön som kan vara till stöd och hjälp. Lycka till och Gud välsigne dig!

Retreat

Med ojämna mellanrum erbjuder vårt pastorat kostnadsfria endagsretreater i någon av församlingarna.

Kyrkfönster i Indals kyrka

Bikt

Behöver du någon att samtala med? Vi i Indalens pastorat erbjuder möjlighet för den som vill till enskilt samtal eller bikt.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.