Foto: Jermunn Solem

Kyrkvärd - något för dig?

Kyrkvärdens uppdrag är ett av de viktigaste i kyrkan. En kyrkvärd deltar aktivt i gudstjänsten och ser till att de som kommer till kyrkan känner sig hemma där. Läs mer om kyrkvärdsuppdraget här!

I varje församling finns kyrkvärdar. De är församlingens representanter i gudstjänsten. De deltar aktivt med olika uppgifter i gudstjänsten, som läsningar, böner, nattvardsutdelande, ljuständning m.m. De förbereder också gudstjänsetn tillsammans med präst, musiker, vaktmästare och övriga deltagare. De har hand om kyrkans föremål och ser till att allt är i ordning både före och efter gudstjänsterna. De möter gudstjänstdeltagarna, och ser till att de känner sig välkomnade och hemma i det som skall ske. 

Kyrkvärdarna träffas regelbundet under terminerna för att diskutera gudstjänstlivet i församlingen.

Vill du bli kyrkvärd?

I alla församlingarna i pastoratet finns behov av fler som vill fungera i detta roliga och viktiga uppdrag. För att bli kyrkvärd krävs egentligen bara en sak - att du skall bo i församlingen, men skulle det vara så att du känner dig hemma i en av våra kyrkor, men inte bor i församlingen rent geografiskt, går detta alltid att lösa!
Verkar detta intressant så får du gärna höra av dig till pastorsexpeditionen på tel 060 - 910 09, skicka ett mail till indalens.pastorat@svenskakyrkan.se eller använda formuläret nedan!

Vi ser fram emot att höra från dig!

Ja, jag vill gärna bli kyrkvärd!

Kryssa för din församling!

Gudstjänst

Gudstjänst är mötet med Gud, både tillsammans med andra och själv. I vårt pastorat vill vi erbjuda ett brett utbud av gudstjänst, med olika innehåll och karaktär.

Vad kan en gudstjänst innehålla?

Vad händer i en vanlig gudstjänst? Det som möter kan ibland kännas ovant och svårt att förstå...

Nattvarden - en fest för livet

Mötet med Kristus kan vara mycket enkelt. En bit bröd och en klunk vin. I det minsta möter han oss med sin kärlek.