Foto: Jermunn Solem

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastorats styrelse och utses av pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Ledamöter

Ann-Charlotte Evrung, ordförande, 072-543 07 77, ann-charlotte.evrung@sundsvall.se

Kjell Bergkvist, vice ordförande, 070-655 38 78, kjell.bergkvist@centerpartiet.se

Eva From, kyrkoherde, 060-53 55 34, eva.from@svenskakyrkan.se

Charina Hultman, 070398 76 25, charina hultman@gmail.com

Matts Lindbergsson, 070-255 43 47

Mats-Åke Melin, 070-567 26 50, makmel.melin@gmail.com

Karolina Sundberg, 073-044 46 77, ksundberg83@hotmail.com

Max Wikholm, 070-669 44 52, max@maxmaleri.se

Lennart Wiklund, 076-115 66 49, lenwik672@gmail.com

Ersättare

Pernilla Berg, pernilla@eqhouse.se

Niclas Burvall, niclas.burvall@gmail.com

Barbro Eckmyhl, berbro.eckmyhl@telia.som

Monika Karlsson, 0692-21059@telia.com

 

Maja Lodin, majalodin89@gmail.com

Lars Erik Persson, persson.hellingen@hotmail.com

Erik Öhlén, gun.erik.ohlen@hotmail.com

Församlingsinstruktion för Indalens pastorat

Församlingsinstruktionen är ett dokument som regelbundet uppdateras. Det innehåller riktlinjer för pastoratets arbete.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Församlingsråden

Församlingsråd finns i alla våra fyra församlingar. De planerar och arbetar med församlingarnas lokala verksamheter.