Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings eller ett pastorats styrelse och utses av församlingens eller pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Ledamöter

Ann-Charlotte Evrung, ordförande, ann-charlotte.evrung@sundsvall.se

Kjell Bergkvist, vice ordförande, kjell.bergkvist@centerpartiet.se

Margareta Johansson, margareta@vaxtfoto.se

Margareta Engman, kvarnbaljen@live.se

Lars Erik Persson, persson.hellingen@hotmail.com

Charina Hultman, charina.hultman@gmail.com

Göran Söderblom

Lennart Wiklund, lenwik672@gmail.com

Ersättare

Monika Karlsson, 0692-21059@telia.com

Gunilla Jakobsson, gunilla.jakobsson@skola.sundsvall.se

Niclas Burvall, niclas.burvall@gmail.com

Ulrika Öhrling Nilsson, ulrika.ohrling-nilsson@sundsvall.se

Matts Lindbergsson, anna.lena.johansson@outlook.com

Christian Mantere, christian.mantere@yahoo.com

Mats Åke Melin, mam@inuwell.se