Foto: Jermunn Solem

Kyrkorådet

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings eller ett pastorats styrelse och utses av församlingens eller pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Ledamöter

Ann-Charlotte Evrung, ordförande, ann-charlotte.evrung@sundsvall.se

Kjell Bergkvist, vice ordförande, kjell.bergkvist@centerpartiet.se

Margareta Johansson, margareta@vaxtfoto.se

Margareta Engman, kvarnbaljen@live.se

Lars Erik Persson, persson.hellingen@hotmail.com

Charina Hultman, charina.hultman@gmail.com

Göran Söderblom

Lennart Wiklund, lenwik672@gmail.com

Ersättare

Monika Karlsson, 0692-21059@telia.com

Gunilla Jakobsson, gunilla.jakobsson@skola.sundsvall.se

Niclas Burvall, niclas.burvall@gmail.com

Ulrika Öhrling Nilsson, ulrika.ohrling-nilsson@sundsvall.se

Matts Lindbergsson, anna.lena.johansson@outlook.com

Christian Mantere, christian.mantere@yahoo.com

Mats Åke Melin, mam@inuwell.se