Foto: Jermunn Solem

Nattvarden - en fest för livet

Mötet med Kristus kan vara mycket enkelt. En bit bröd och en klunk vin. I det minsta möter han oss med sin kärlek.

Den natt då Jesus blev förrådd, samlade han sina lärjungar omkring sig till måltid. Jesus visste att vi människor behöver synliga, konkreta tecken för vår tro. Därför tog han brödet, välsignade det, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: "Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse." På samma sätt tog han efter måltiden kalken, bägaren med vin, välsignade den, och gav åt lärjungarna och sa: "Drick av den alla, denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den - gör det till min åminnelse."

Som brödet bröts sönder och delades, som vinets utgjöts, så skulle hans kropp och blod brytas sönder och utgjutas på korset dagen därpå.

Ända sedan den kvällen har kristna världen över samlats till måltid, till åminnelse av Jesus Kristus och vad han gjort för oss. Vi tror att när vi gör det är han verkligt närvarande hos oss. I brödet och vinet tar vi emot hans kropp och blod. Vi kan inte förklara det - men vi kan känna och uppleva det!

"Här är rymlig plats, här är Guds bord, ett stråk av himmel och en doft av jord, ett rop ur mörkret och ett svar i tro. Gud är en av oss vid detta bord. Närhet, ljus och ingen utanför, en fattigmåltid, enkelt vin och bröd, en kärleksfest med himmelskt överflöd. Gud är en av oss vid detta bord."

Ur psalmboken, psalm 396

I vårt pastorat firas nattvard minst en gång i månaden i varje församling. Bordet dukas, och alla döpta, ung som gammal är välkomna att ta emot gåvorna. Beroende på gudstjänstens utformning och antalet deltagande, kan två olika sätt att dela ut nattvarden förekomma. Dels det "gammeldags" sättet, då församlingen kommer fram till altarrringen och tar emot vinet och brödet knäfallande. Dels kan prästen och en medhjälpare - oftast en kyrkvärd, dela ut nattvarden stående framme i kyrkan. Oavsett vilket sätt som används tar vi emot brödet i våra kupade händer, och väljer sedan själva om vi dricker ur kalken eller doppar brödet i vinet.

Länge betonades det att man skulle vara "värdig" för att ta emot nattvarden. Och det är visst och sant, att ingen skall ta emot nattvarden av slentrian eller tvång, eller med hat i sitt hjärta. Men i Kristi ögon är ingen värdig eller ovärdig. Det är som Martin Luther skriver i sin lilla katekes:
"Värdig och väl beredd är den som tror dessa ord: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse."
Det är vår tro och vår längtan som gör oss beredda!

I nattvarden vill Kristus möta oss och ge oss sina gåvor: förlåtelse, liv och glädje. Han säger:

"Jag är livets bröd, det levande brödet som kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge er är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva."
Ur Johannesevangeliets sjätte kapitel

I våra kyrkor används alltid glutenfritt bröd. I Sättna kyrka används dessutom avalkoholiserat vin.

Nattvarden har man för att vara med Jesus

Vendela, 4 år

 

Gudstjänst

Gudstjänst är mötet med Gud, både tillsammans med andra och själv. I vårt pastorat vill vi erbjuda ett brett utbud av gudstjänst, med olika innehåll och karaktär.

Kyrkor

I Indalens pastorat finns fem kyrkor och ett begravningskapell. Rum för stillhet, gudstjänst och livet stora stunder. Här kan du få veta mer om dem. Du är varmt välkommen!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Genom alla dagar, både de ljusaste och de mörkaste, följer Guds omsorg oss. I kyrkan kan livets stora och viktiga dagar välsignas.