Foto: Jermunn Solem

Vad kan en gudstjänst innehålla?

Vad händer i en vanlig gudstjänst? Det som möter kan ibland kännas ovant och svårt att förstå...

Tänk dig att du skall få besök.
Du förbereder dig för att ta emot dina gäster. Du kanske städar lite, byter kläder, tänder några ljus och ställer blommor på bordet. När gästerna kommer hälsar du dem välkomna, samtalar med dem och fikar eller äter tillsammans. Kanske lyssnar man på musik eller sjunger tillsammans. När gästerna går säger ni hej då och önskar att alla skall ha det bra tills ni möts igen.

Lite samma sak är det med en gudstjänst.

Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor. Inte ett möte mellan en sträng, dömande Gud och underdåniga, rädda människor, utan ett möte mellan Gud som älskat oss och skapat oss och vi, Guds älskade barn.

Precis som vi förbereder våra hem för att träffas är kyrkan ett särskilt ställe som inte liknar något annat hus. Kyrkorummet talar om Gud. Vi människor har därför gjort kyrkorummet så vackert och speciellt vi bara har kunnat. Ljus, blommor, textilier, prästens kläder, målningar och statyer. Allt är på ett sätt bara "saker", men på ett annat sätt vill de ge oss ett budskap: Nu är du på helig mark. Här kan du möta Gud och dina medmänniskor på ett särskilt sätt.

Foto: Björn Vilfordsson/BLV-photography

I kyrkans gudstjänster arbetar vi mycket med symboler. En symbol kan hjälpa oss att uttrycka det som ord inte kan säga. Att till exempel få tända ett ljus kan hjälpa oss att be för någon annan, att röra vid välsignat vatten och sedan teckna korset på sig kan hjälpa oss att levandegöra vårt eget dop, de tre skovlarna mull på kistan vid en begravning, vigselringen, dopets vatten - allt talar till oss om Guds kärlek och omsorg.

En del av de symboler kyrkan använder är mycket gamla, och kan vara svåra att förstå och ta till sig, men för den som vill upptäcka kyrkans språk, kan dessa symboler bli mycket meningsfulla.

I gudstjänsten finns möjligheten att starta på nytt, att städa i sitt liv. I Bönen om förlåtelse eller Överlåtelsebönen får vi lämna över oss själva till Gud och be om förlåtelse och upprättelse. En av överlåtelsebönerna är:
Du som ville mitt liv
och har skapat mig efter din vilja
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka,
det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.
Fyll mig med ditt goda,
så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet,
du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.

I gudstjänsten får vi också samtala med Gud. Textläsningarna, som oftast är tre - från gamla testamentet, breven och evangelierna, är Guds tilltal till oss. I predikan förklarar den som predikar hur vi kan applicera det som sägs i texterna i våra liv idag. Bönen blir vårt tilltal till Gud. Både den egna bönen i våra hjärtan och den gemensamma bönen som leds av präst, kyrkvärd eller någon annan. I förbönen lyfter vi fram oss själva och vår värld inför Gud. Vi tackar för de gåvor vi fått och ber om hjälp att förverkliga Guds vilja. I förbönen tackar vi särskilt för de medlemmar av våra församlingar som dött och nämner dem vid namn. Detta kallas tacksägelse. Ofta lämnas tillfälle till ljuständning under förbönen.

I nattvarden delar Gud sin måltid med oss. Jesus instiftade själv nattvarden. Det är en enkel måltid, bröd och vin, som samtidigt är ett av kyrkans sakrament, dvs en gåva från Gud för att knyta Gud och människa samman.
I nattvarden är Kristus närvarande mitt i bland oss, i brödet och vinet. Ingen människa kan säga hur detta går till, men vi tror på det som Jesus har sagt och firar nattvarden i gemenskap med hela kyrkan, i himlen och på jorden. Därför är nattvarden främst en glädjens måltid. Ett gammalt namn på nattvarden är eukaristi, som betyder tacksägelse eller lovprisning.

Alla döpta är välkomna att dela nattvardens måltid, ung som gammal.  Under kommunionen väljer du själv om du vill doppa brödet i vinet eller dricka ur kalken. Vill du gå fram till nattvardsbordet men känner att du inte vill ta emot gåvorna kan du lägga höger hand på vänster axel, som ett tecken på att du vill ta emot en välsignelse istället för nattvardsgåvorna.

Innan vi skiljs åt i gudstjänsten får vi tillsammans ta emot välsignelsen. Det är en bön som talar om för oss att Gud vill oss allt gott och att Gud beskyddar oss i våra dagliga liv.
Den välsignelse som oftast används är:
Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Nattvarden - en fest för livet

Mötet med Kristus kan vara mycket enkelt. En bit bröd och en klunk vin. I det minsta möter han oss med sin kärlek.

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.