Foto: Jermunn Solem

Retreat

Med ojämna mellanrum erbjuder vårt pastorat kostnadsfria endagsretreater i någon av församlingarna.

Jesus själv visste att det inte alltid är enkelt att leva tillsammans med andra. Familjen, vännerna, släkten, arbetskamraterna, samhället… Det är många vi möter och skall interagera med. Att göra Guds vilja, att följa Guds ledning i sitt hjärta, kan hjälpa oss att se vad som är viktigt i hur vi är mot andra.

Men det är inte alltid lätt att märka Guds tilltal i en värld full av röster och budskap. Vi har ett behov av tystnad, av att få lyssna.

 Jesus själv visste hur viktigt det var att dra sig undan ibland, ensam eller tillsammans med andra. I hans efterföljd får vi därför ibland samlas till retreat – en dag i stillhet och tystnad. En retreatdag är en dag bara för DIG. En chans att slippa tänka på vardagsbestyren och få vara där du själv vill och orkar, vila ut och söka Guds närvaro i ditt liv.

Under våra retreatdagar brukar det finnas både fasta hållpunkter och möjligheter att själv välja vad du vill syssla med.

I dagen ingår lunch, kaffe och frukt, samt material för att måla, skriva och arbeta med lera. Om du har en egen bok du vill läsa eller något handarbete du vill arbeta med, får du självklart ta med det! Möjlighet finns att vara ute en del, så ta med bra skor, varma kläder och gärna gåstavar!

Under dagen brukar finnas möjlighet till samtal med präst.

 

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.

Kyrkfönster i Indals kyrka

Bikt

Behöver du någon att samtala med? Vi i Indalens pastorat erbjuder möjlighet för den som vill till enskilt samtal eller bikt.