Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Genom alla dagar, både de ljusaste och de mörkaste, följer Guds omsorg oss. I kyrkan kan livets stora och viktiga dagar välsignas.

Livet är sällan stillastående. "Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång" sjunger vi i Härlig är jorden - en av våra mest älskade psalmer.

De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel, bikt och begravning, förmedlar Guds närvaro i människors glädje, svårigheter och sorg.

Genom orden och symbolerna i dessa gudstjänster får vi hjälp att uttrycka allt det som våra egna ord kan ha svårt att få fram.

Innan en kyrklig handling sker träffar du/ni prästen och får hjälp att utforma gudstjänsten och samtala om innehållet i den.

Ta kontakt med pastorsexpeditionen för att boka tid för de kyrkliga handlingarna och få hjälp och upplysningar!