Foto: Jermunn Solem

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Genom alla dagar, både de ljusaste och de mörkaste, följer Guds omsorg oss. I kyrkan kan livets stora och viktiga dagar välsignas.

Livet är sällan stillastående. "Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång" sjunger vi i Härlig är jorden - en av våra mest älskade psalmer.

De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel, bikt och begravning, förmedlar Guds närvaro i människors glädje, svårigheter och sorg.

Genom orden och symbolerna i dessa gudstjänster får vi hjälp att uttrycka allt det som våra egna ord kan ha svårt att få fram.

Innan en kyrklig handling sker träffar du/ni prästen och får hjälp att utforma gudstjänsten och samtala om innehållet i den.

Ta kontakt med pastorsexpeditionen för att boka tid för de kyrkliga handlingarna och få hjälp och upplysningar!