Foto: Jermunn Solem

Indals kyrkas orgel

En kyrkorgel är ett fantastiskt instrument - ja, på sätt och vis en hel orkester. I Indals kyrka finns en unik kyrkorgel som lockar musiker från när och fjärran. Läs mer här om orgelns spännande historia!

Den 20 april 1856 hölls kyrkostämma i Indal:
"Förslag till anskaffande av orgel för Socknens kyrka framställdes först av prosten P Svedberg och länsman E Boström, vilka ock nitiskt verkade för och genomdrev saken", men ingen av dem fick dock uppleva dagen då orgeln blev färdig.

Bidrag från bl a Sulå bruk och Indals sågverk, insamlingar vid bröllop och gravöl, samt årliga kollekter gjorde så att det fanns medel för att bygga en orgel.

Spelbordet till Indals kyrkas orgel. Foto: Björn Vilfordsson/BLV-photography

Den 2 december 1860 beslöts att bygga en piporgel. Kontrakt skrevs med ett av dåtidens stora namn inom orgelbyggarkonsten, Johan Gustav Ek i Torp.

Arbetet påbörjades 1861 och avsynades med lovord av direktör And. Sidner, Härnösand den 3 oktober 1863. Denna orgel användes i sitt ursprungliga skick fram till 1905 då den ombyggdes.

År 1920 - 1930 och på 1950-talet ombyggdes orgeln ytterligare.

1994 - 1996 restaurerades orgeln, och återfick då samma konstruktion som orgeln från 1861 - en mekanisk orgel med slejflådor. Man återinsatte också det unika tryckkopplet från 1861. En utredning gjordes som visade att pipmaterialet från 1863 till största delen fanns i behåll och önskemål framfördes om att den nya orgeln skulle byggas utifrån det bevarade materialet. Med hjälp av återfunnet pipmaterial från Eks år 1842 byggda orgel i Hässjö, vilket överlåtits till Indals församling, kompletterades det som fattades och det nytillverkade materialet anpassades helt till det gamla.

1996 års orgel har nu 20 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Orgelbyggare Johannes Menzel har lagt ner ett mycket stort arbete på bland annat luftförsörjning och intonation. Allt är tillverkat i enlighet med de gamla förebilderna. Orgeln har helmekanisk traktur och registratur, vilket visat sig vara det mest tillförlitliga. Med skötsel och underhåll kan denna orgel hålla i många generationer framöver.

Spelbordet är liksom 1863 fristående. 
Fasaden är ljudande med Principal 8' i huvudverket.
Det nya bälgverket är liksom 1863 placeart bakom orgeln.

1996 års disposition:

Huvudverk:
Borduna 16'
Principal 8'
Dubbelflöjt 8'
Gamba 8'
Octava 4'
Täckflöjt 4'
Quinta 3'
Octava 2'
Scharff III chor
Trumpet 8'
Tremulant

Öververk:
Basetthorn 8'
Rörflöjt 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Spetsflöjt 4'
Flöjt 2'
Vox virginea 8'
Tremulant

Pedal:
Subbas 16'
Violoncell 8'
Basun 16'

Koppel:
I/Ped
II/Ped
II/I
Svällare till öververk

Orgeln är byggd med tre kilbälgar.

Musik

I vårt pastorat finns ett brett utbud av olika former av musikalisk verksamhet. Vill du sjunga i kör ? Läs mer här!

Kyrkstigen i Indal

Vill du fira nationaldagen på ett lite annorlunda sätt? Vandra Kyrkstigen i Indal med oss!

Indals kyrka

Trygg och gammal med sina vita murar, sin fantastiska orgel och sin ovanliga klock-klämtning ligger hon där, Indals kyrka. I sig rymmer hon tro och historia - och en dörr utan motstycke!