Foto: Pixabay

Vigsel - bröllop

"Jag vill dela mitt liv med dig" Längtan efter kärlek och gemenskap är stark. När två människor vill dela sina liv med varandra vill Gud välsigna.

Att gifta sig i kyrkan känns naturligt och riktigt för de flesta i Sverige idag. Som kyrka är vi glada över detta och välkomnar de som vill vigas i någon av våra kyrkor!

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sin satsning inför Gud, människor och sig själva.
Där kan finnas blandade känslor och livserfarenheter bakom, men nu tar de ett gemensamt steg mot framtiden och det behöver firas. Denna dag kan bli en av livets höjdpunkter.

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

I vårt pastorat är det självklart att även samkönade par har en plats i kyrkan.

En kyrkvigsel förutsätter att minst den ena partnern tillhör kyrkan och kostnaden täcks därigenom av kyrkoavgiften. Kostnader för extra sång och musik kan dock tillkomma.

Hur gör man?
Börja med att beställa hindersprövning hos lokala skattemyndigheten. Blanketten kan laddas ner från www.skatteverket.se , klicka på blanketter, sen på folkbokföringsblanketter, sen på blankett 7680. En präst i svenska kyrkan får inte viga någon som inte har en gällande hindersprövning. Ni har ansvar för att överlämna dessa blanketter till den präst som skall förrätta vigseln. Hindersprövningen är giltig i fyra månader från det att den utfärdas - så kontrollera att den gäller över det datum då ni tänkt gifta er!
Beställ även blankett 7631 om ni vill ändra efternamn/skaffa ett gemensamt efternamn. Denna blankett skall skickas tillbaka till skatteverket, och skall inte lämnas till prästen!

Ring till pastorsexpeditionen och beställ tid och plats för din vigsel. Tänk på att vissa helger under sommaren och vissa populära kyrkor snabbt kan bli uppbokade. Det kan vara bra att vara ute i god tid!
Efter ett tag ringer den präst upp som skall förrätta vigseln och bestämmer tid och plats för ett vigselsamtal då ni tillsammans går igenom vigselgudstjänsten och dess utformning, samt samtalar om äktenskapets innebörd och ansvar. Titta gärna på våra kyrkor här på hemsidan!

Vill ni ha en liten vigsel är det inga problem! Det enda som behövs är två myndiga vittnen. Man behöver inte heller ha några särskilda kläder, blommor, fest o.s.v. om man inte själv vill. Gifta sig i kyrkan kan man göra oavsett storleken på bröllopet. 

Dop i samband med vigsel
Om paret som skall gifta sig har önskemål om att i samband med vigseln döpa barn, går det alldeles utmärkt! Det säger ni bara till om då ni bokar vigseln.

Välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap
Om ni har gift er borgerligt kan ni få ert äktenskap välsignat i kyrkan. Den gudstjänsten innehåller då inte frågorna, löftena och ringväxlingen. Denna gudstjänst beställs precis som vigseln hos pastorsexpeditionen.

Förnyelse av vigsellöftena
De som så önskar kan i samråd med präst utforma en gudstjänst, kanske i samband med en jämn bröllopsdag eller liknande, då man på nytt utbyter/ förnyar sin vigsellöften.

Brudkrona
I våra kyrkor finns brudkronor att låna för de par som vill det. Den som önskar låna sin församlings brudkrona säger till om det när man beställer vigseln!

Den som önskar gifta sig i någon av våra kyrkor kan ringa till pastorsexpeditionen och boka en tid.

Svenska kyrkans ordning för vigselgudstjänst

"Gud har omsorg om vårt släkte, han har sett vår ensamhet. han har skapat man och kvinna, han har styrt i hemlighet deras vägar till ett möte där de livets källa fann. Kärlek ger han oss att räcka som en blomma till varann"

Ur psalmboken, psalm 411

(Inledningsmusik)

Psalm

(Lovprisning)

Inledningsord

P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn
Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två,
NN och NN. Vi är här för att be om välsignelse över er och för att dela er glädje.
Äktenskapet är en Guds gåva instiftad till samhällets bestånd,
till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd
och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar.
Att leva som man och hustru är att leva i förtroende och kärlek, att ha ansvar för varandra och hemmet,
(att tillsammans ta emot och fostra sina barn)
och att troget stå vid varandras sida.

eller

P Äktenskapet är ett heligt förbund
förordnat och välsignat av Gud, himmelens och jordens skapare. Det är äktenskapets mening
att ge vidare den kärlek som är av Gud.
Därför är det er uppgift att älska och ära varandra.
Gemensamt ska ni ha ansvar för hem
(och för barnens kristna fostran).
Man och hustru skall trofast stå vid varandras sida,
i glädje och sorg, i ljusa och mörka dagar.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Guds ord och sakrament.
Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor.
Där man och hustru lever i Guds förlåtelse
får de hjälp att förstå och förlåta varandra.
Så kan äktenskapet förverkligas efter Guds vilja.

Bibelläsning

*Frågorna

P Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens)
närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru/man
och älska henne/honom i nöd och lust?

Brudgummen/Bruden svarar: Ja.


*Bön över ringen/ringarna

P O Gud, du som är alltings skapare och Herre,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt denna ring/dessa ringar för dem
vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre. Amen.

*Löftena och ringväxlingen

P Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.
(Prästen läser före)
Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/man
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

eller

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

*Tillkännagivandet

P Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu man och hustru.
Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid.

(Psalm)

Förbön

Herrens bön

Välsignelsen

Psalm

(Avslutningsmusik)
 

 

Beställ vigsel via nätet

Här kan du skicka in en intresseanmälan om vigsel i vårt pastorat.

"Vi lyfter våra hjärtan..."- att välja psalmer till sitt bröllop

Vigselgudstjänsten är en av livets största stunder. Här får ni hjälp att hitta förslag på psalmer som passar på bröllop!

Tips och trix inför bröllopet!

Inför ett bröllop är det ibland väldigt mycket att tänka på. Vi vill att det skall bli en dag att minnas hela livet. Här kommer några funderingar och tips inför vigseln!

Guld och ädla stenar...

I våra församlingar finns brudkronor. Brudkronan är en oerhört gammal tradition. Alla som tillhör kyrkan här i pastoratet kan kostnadsfritt låna krona till sitt bröllop.

"Kärleken är stark som döden" - om samkönad vigsel

I vårt pastorat är det självklart att alla par har rätt att gifta sig i kyrkan. Läs mer om vigsel av två med samma kön!

Kyrkor

I Indalens pastorat finns fem kyrkor och ett begravningskapell. Rum för stillhet, gudstjänst och livet stora stunder. Här kan du få veta mer om dem. Du är varmt välkommen!

Att låna eller hyra våra lokaler

Behöver du någonstans att hålla till? Det kan vara ett möte för din förening, en informationsträff om något, ett fika efter ett dop eller en begravning... Behöver du en lokal för en utbildningsdag för ditt arbetslag och vill komma bort lite? Ibland vill man eller kan man inte hålla till hemma. Det kan vara skönt att I alla våra fyra församlingar finns samlingslokaler. De kan hyras av dig som privatperson eller av föreningar.

Barn och unga

Barn och unga är inte kyrkans framtid. De är kyrkan här och nu! Välkomna till vår verksamhet för barn och unga i Indalens pastorat!

Om oss!

Här hittar du information om församlingarna, vilka våra förtroendevalda är, våra verksamhetsberättelser, budget, årsredovisningar et c.