Att döpas som vuxen

Svenska kyrkan är den kyrka som döper flest vuxna varje år i Sverige. Dopet är den naturliga vägen in i kyrkan och församlingen.

Inte alla döps som barn. Ibland blev det bara inte av. Ibland var det ett aktivt val av föräldrarna att barnet själv skulle välja när det blir större. 

Dopet har ingen åldersgräns - du är när som helst välkommen att bli döpt!

De flesta som döps som äldre gör det i samband med konfirmationen. I vårt pastorat döps de flesta odöpta konfirmanderna i samband med påsknattsmässan.

Dop av konfirmander i Sättna kyrka på påsknatten. Foto: Björn Vilfordsson/BLV-photography

Ibland döps odöpta vuxna i samband med sina barns dop eller för att kunna vara fadder. (Faddrar skall enligt Svenska kyrkans ordning vara döpta själva.)

En del döps efter att själva kommit till tro och funderat och stött och blött frågan om dop under längre tid.

Att döpas som vuxen går till på ungefär samma sätt som att döpas som barn. Den som önskar bli döpt tar kontakt med pastorsexpeditionen - indalens.pastorat@svenskakyrkan.se - eller telefon 060 - 910 09. Då får den som skall döpas kontakt med en präst, och tillsammans bestämmer man efter samtal när, var och hur dopet skall ske. Du kan också fylla i formuläret nedan och skicka in direkt här i från hemsidan!

Dopet kan föregås av samtal om den kristna tron och dopets innebörd.

Ordningen för dopet liknar ordningen för dop av barn, men vissa moment, som Tackbönen och Evangeliet om Jesus och barnen utelämnas.

 

Dopet kan ske antingen vid dopfunten, då prästen häller vatten över dopkandidatens huvud - eller om dopkandidaten själv önskar det, genom nedsänkning, t ex i en sjö.

Den som så önskar kan få låna en vit dopdräkt av församlingen, men man självklart ha sina vanliga kläder på sig.

När du går från dopets källa smekt av Andens milda vindar, med ditt inre fullt av glädje, vill ditt hjärta alltid minnas att du döptes till hans död, till ett liv i överflöd. Då du smakat Kristi frihet, bärs av himmelrikets iver, och för rätt och frihet brinner, får ditt hjärta trotsigt minnas att du döptes till hans död, till ett liv i överflöd.

Jonas Jonsson

Den som döps blir genom dopet medlem i Svenska kyrkan. 

 

Här kan du anmäla intresse för att döpas! Tänk på att dopet inte är bokat förrän vi hör av oss till dig från pastoratet!

Dop

Tre handfullar med vatten. Oavsett om det är en förundrad bebis, en fnittrig konfirmand eller en äldre man, säger Gud - Jag älskar dig - vi hör ihop.

Kyrkor

I Indalens pastorat finns fem kyrkor och ett begravningskapell. Rum för stillhet, gudstjänst och livet stora stunder. Här kan du få veta mer om dem. Du är varmt välkommen!

Medlem i Svenska kyrkan

Att vara medlem i Svenska kyrkan är att vilja vara med och bygga kyrka - lokalt, nationellt och internationellt. Genom ditt medlemsskap stöder du ett stort och viktigt arbete.