Foto: Jermunn Solem

Begravningsavgift och kyrkoavgift - vad är vad?

Vad är skillnaden mellan kyrkoavgift och begravningsavgift? Vem betalar vad, och vad täcker avgifterna?

Det finns en viss begreppsförvirring angående begravningsavgift och kyrkoavgift - här reder vi ut begreppen!

Begravningsavgiften

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan blir begravd på en allmän kyrkogård i hemförsamlingen eller på en kyrkogård eller särskild gravplats på annan ort enligt de anhörigas beslut. Kostnaderna för gravplats täcks av den begravningsavgift alla som betalar skatt i Sverige betalar vare sig de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Borgerliga begravningar äger för boende i vårt pastorat främst rum i Lidens begravningskapell eller kapellet vid Sköns krematorium.

Vad får jag för begravningsavgiften?

Svenska kyrkan är ansvarig för att det ska finnas gravplats på kyrkogård eller allmän begravningsplats för alla som dött. Det gäller oavsett vilken tro den avlidne haft.

”Det spelar ingen roll om jag är medlem i kyrkan, man kan ändå köpa sig en begravning/vigsel et c!” Detta stämmer på det hela taget INTE. Det handlar inte om pengar huruvida någon kyrklig handling skall utföras eller inte. Tjänstgörande kyrkoherde kan göra undantag om ”synnerliga skäl” föreligger, men detta bedöms från fall till fall och är inget man kan räkna med. Som tidigare skrivits är det därför oerhört viktigt att du informerar dina anhöriga om ditt beslut att lämna Svenska kyrkan!

Begravningsavgiften bekostar personal, lokaler och maskiner för att anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser. Den täcker också kostnader för att ta emot den som dött i väntan på begravning samt skötsel av lokaler för begravningsceremoni. Även transport av kistan till lokal för begravningsceremoni och den vidare transporten till krematorium eller begravningsplats bekostas av avgiften.

Medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning, med präst och i en kyrka. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan har inte automatiskt den rätten. Väljer du att inte tillhöra Svenska kyrkan antar vi att du inte heller vill ta del av de kyrkliga handlingar och traditioner som Svenska kyrkan erbjuder. I undantagsfall kan kyrkoherden, om synnerliga skäl finns, besluta om att begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning ändå kan äga rum. I sådana fall får en avgift tas ut.

Vilka kostnader betalas inte av begravningsavgiften?

Begravningsavgiften har inget samband med kostnaderna för den individuella begravningen. Det innebär att kostnader för kista, blommor etc. tillkommer. Begravningsavgiften bekostar inte heller skötsel av graven, exempelvis ogräsrensning och plantering av blommor. Information om kostnaderna för den individuella begravningen och annat praktiskt kring begravningen hjälper begravningsbyråerna till med.

Spelar det någon roll om jag är medlem i Svenska kyrkan eller inte?

Väljer du att inte tillhöra Svenska kyrkan utgår vi från att du inte heller vill ta del av de kyrkliga handlingar och traditioner som Svenska kyrkan erbjuder. Det är därför viktigt att berätta för nära anhöriga om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte och om du har speciella önskemål inför din egen begravning.

Så jag skall inte lämna Svenska kyrkan i protest om jag är missnöjd med kyrkogården eller begravningen?

Som tidigare sagts, så är kyrkogårdsskötsel och begravningsfrågor inte en del av församlingens ekonomi. Den bekostas av din begravningsavgift. Det är självklart beklagligt om du är missnöjd med något i denna verksamhet – men den påverkas inte av huruvida du lämnar Svenska kyrkan eller inte. Om du har åsikter om denna verksamhet kan du vända dig till kanslist ulf.e.andersson@svenskakyrkan.se eller på telefon 060-53 55 44 eller till kommunens begravningsombud – Rune Östberg, tel 060 – 15 89 55.

Kyrkoavgiften

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Storleken beror på din inkomst och i vilken församling du bor. Kyrkoavgiften bekostar kyrkans verksamhet både i Sverige och utomlands. Den största delen går till verksamheten i din församling. På så sätt ger du ditt stöd till bland annat:

• ett levande, livgivande gudstjänstliv på den ort där du bor.

• ett diakonalt och socialt arbete både i Sverige och i andra länder: besök hos gamla, familjerådgivning, hjälp till unga människor, till kränkta kvinnor, till ensamma, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka, konkret hjälp till svenskar utomlands etc.

• ett engagemang för flyktingar och invandrare, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle.

• en särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola och skola, undervisning, lyhördhet och dialog - för ungas växande och trygghet.

• kyrkobyggnader, inom landet men också i andra länder, för stillhet, meditation, gudstjänster, musikprogram - byggnader som också har ett symboliskt värde för närområdet och som utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer

• ett kulturellt arbete där alla former av konstnärlig verksamhet får rum och sammanhang.

Vanliga missuppfattningar som fått människor att lämna Svenska kyrkan:

 

”Församlingen i XX har gjort något som jag ogillar!”

Varje pastorat i Svenska kyrkan är självstyrande och har en egen ekonomi. Om en annan församling än den du själv bor i har gjort något du ogillar, kommer ditt utträde inte att påverka den församlingen på något sätt. Om t ex en församling i Skåne betett sig dåligt på något vis, kommer ett utträde här uppe i vårt pastorat inte alls att märkas för dem – men däremot påverka kyrkan i din egen bygd negativt.

”Kyrkan är ju ändå så rik!”

Detta är en sanning med STOR modifikation. för det första så finns det alltså ingen gemensam ekonomi för hela Svenska kyrkan. Vi har ingen stor gemensam pott med pengar för hela Sverige. För det andra är de flesta tillgångar Svenska kyrkan har dessutom sådant som inte kan avyttras t ex. våra gamla kyrkor och kulturföremål.
Dessutom går inga "skattepengar" till Svenska kyrkan. Staten hjälper en del samfund, däribland Svenska kyrkan att ta upp sin medlemsavgift via skattesedeln, men det är något HELT annat. 

Är du intresserad av din egen församlings ekonomi och hur våra pengar används är du alltid välkommen att höra av dig!

”Jag har hört att ni använder era pengar till dyra utlandsresor och fina middagar och liknande!”

Sveriges radio har gjort ett såkallat ”grävande reportage" om Svenska kyrkans utlandsresor. Man har undersökt hur Svenska kyrkans församlingar rest sedan 2010. Vårt pastorat har under den tiden gjort en resa utanför Sveriges gränser - till Trondheim, med buss. Paradoxalt nog kan det bli mycket billigare förlägga en utbildning eller konferens utomlands. 

Kyrkan är och förblir dessutom en internationell gemenskap - vi har vänstift, vänförsamlingar, samarbeten över gränserna osv - och vi kan inte ALLTID förvänta oss att andra skall komma hit till oss, särskilt inte från kyrkor i andra, ofta fattigare länder än oss.
Om stiftets församlingar rest för 900 000 sen 2010 är det verkligen inte någon hög siffra heller! 900 000 delat med 10 är 90 000 per år - delat på 73 församlingar är det 1250 kr/församling och år. 2,4 miljoner är 3300 per församling/år... 

Jämför det med vilken "firma" som helst...
Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare - och arbetsklimatet är många gånger hårt och pressat. Det vore oerhört dålig personalpolicy från kyrkans håll - att INTE ibland ordna resor för sin personal och sina förtroendevalda. 

Varning för bluffarna om att gå ur kyrkan!

På senare tid har en del företag dykt upp som säger sig "hjälpa" människor att gå ur Svenska kyrkan. Låt dig inte luras, utan läs här mer om deras oseriösa metoder och halvsanningar!

Medlem i Svenska kyrkan

Att vara medlem i Svenska kyrkan är att vilja vara med och bygga kyrka - lokalt, nationellt och internationellt. Genom ditt medlemsskap stöder du ett stort och viktigt arbete.

Vår verksamhet

I våra församlingar finns förutom gudstjänsterna och de kyrkliga handlingarna mycket annan verksamhet. Varje dag händer något! Välkommen att upptäcka vad vi gör tillsammans - och hittar du något som intresserar dig är du alltid välkommen!

Begravning

När någon har dött är begravningen viktig. Vi behöver få samlas och ta farväl och dela våra minnen för att kunna gå vidare i livet.