Foto: Jermunn Solem

Kyrkoruinen i Flata

I byn Flata i Sättna församling finns en kyrkoruin.

Om den äldsta kyrkan i Sättna vet vi inte mycket. Antagligen var den av trä och byggd på 1300-talet. 

År 1651 byggdes en ny kyrka av trä med stengrund. Vi vet inte mycket om den kyrkan heller, förutom att den var invändigt prydd med målningar och att det fanns en stor mängd medeltida föremål i den, bevarade från de första kyrkan.

Kyrkan användes inte ens 100 år, utan år 1742 revs den och kyrkan byggdes på den plats där den står idag. 

Idag finns bara ruiner kvar av kyrkan. Bönderna i Sättna använde kyrkoruinen som ett slags stenförråd då de skulle bygga jordkällare och liknande. Men man kan se klart och tydligt hur stor kyrkan var och att den hade en dörr på sydväggen.

Idag används kyrkoruinen i Sättna till gudstjänster ett par gånger om året, särskilt under midsommarhelgen, och du kan också boka dop och vigslar där sommartid.

Medlemmar ur Sättna hembygdsförening vårstädar i ruinen, 27 maj 2017. Foto: Jermunn Solem