Vår verksamhet

I våra församlingar finns förutom gudstjänsterna och de kyrkliga handlingarna mycket annan verksamhet. Varje dag händer något! Välkommen att upptäcka vad vi gör tillsammans - och hittar du något som intresserar dig är du alltid välkommen!

Barn och unga

Barn och unga är inte kyrkans framtid. De är kyrkan här och nu! Välkomna till vår verksamhet för barn och unga i Indalens pastorat!

Verksamhet för vuxna

Vill du engagera dig i våra församlingar? Vi har många typer av verksamheter!

Pilgrim

En populär verksamhet som även finns här i Indalens pastorat.

Retreat

Med ojämna mellanrum erbjuder vårt pastorat kostnadsfria endagsretreater i någon av församlingarna.

Musik

I vårt pastorat finns ett brett utbud av olika former av musikalisk verksamhet. Vill du sjunga i kör ? Läs mer här!

Gudstjänst

Gudstjänst är mötet med Gud, både tillsammans med andra och själv. I vårt pastorat vill vi erbjuda ett brett utbud av gudstjänst, med olika innehåll och karaktär.