Foto: Jermunn Solem

Holms kyrka

Holms kyrka i Anundgård överraskar. Den ligger som en liten miniatyrkatedral nära Holmsjöns strand. Nygotik och färgspel från altarfönstren lockar tanken vidare...

Holms kyrka och församlingshem ligger i byn Anundgård vid Holmsjöns norra strand. Den nuvarande kyrkan invigdes den 25 september 1904 av kontrakts-prosten O Boström och var ritad av arkitekten G Hermansson från Stockholm. Kyrkan är uppförd i nygotisk stil och i huvudsak byggd i putsbehandlat tegel i ljus brungul färg.

I kyrkan ryms ungefär120 personer.

Första gången Holms församling omnämns är i början av 1300-talet. Då skrivs om "Liid cum annexa" - dvs. Lidens församling med dess annexförsamling Holm. 1316 var Holms församling med och betalade kyrkoskatt till ärkebiskopen i Uppsala.

Den romanska madonnan i Holms kyrka. Foto: Jermunn Solem

Hur många kyrkor som funnits i Holm vet man inte exakt. Det man vet är att de varit träkyrkor. Här finns en grund till en kyrka från 1470-talet och där firas gudstjänst några gånger på sommarhalvåret. En av de äldsta skall ha brunnit ner en juldagsmorgon, antagligen då man glömt tända ljus efter någon av julnattens gudstjänster. En annan, byggd 1570 revs och ersattes 1695 med en rymligare. Den kyrkan kan dock inte varit riktigt så stor som behövdes för församlingen. Eftersom Holm var annexförsamling till Liden förväntades också Holmborna närvara vid gudstjänsterna i Liden - något som inte uppskattades. 1779 skriver Holmborna att de minsann var en riktig gammal församling och borde få ha en egen, riktig kyrka och att det alltid blev problem då de skulle gå på gudstjänst i Liden:
"Att Holms sockenbor uti Lidens kyrka icke några bänkrum äga: varigenom och undertecknade och vårt husfolk jämväl händer olägenheten att när vi därstädes gudstjänsten bevista, måtte de fleste på kyrkogården ock sig uppehålla, särdeles som kyrkan (i Liden) numera är för egna sockenbor nog trång varav mycken oordning förosakas, helst bland ungdomen och kan gudstiensten med tillbörlig ordning icke heller förrättas!"
Man riktigt ser Holms 1700-talstonåringar springa runt och busa på kyrkogården!

1794 fick Holmborna som de ville och en ny stor träkyrka byggdes på nuvarande kyrkans plats. Den kyrkan saknade torn och hade istället klockstapel. 1700-talskyrkan revs 1902 för att den nuvarande kyrkan skulle byggas.

I den nuvarande kyrkan finns flera medeltida föremål, bl a en unik Madonnabild i romansk stil, en Maria bild från Haaken Gullesons verkstad och ett medeltida processionskrucifix. I Lidens gamla kyrka förvaras en bild av St Martin av Tours som härstammar från Holm.

Holms församling är pastoratets minsta församling med bara 300 kyrkotillhöriga (2016), men den är inte dess mindre aktiv. Här firas gudstjänst minst varannan vecka och här finns barnverksamhet och verksamhet för daglediga och ett sttort engagemang för bygden. Bygdegårdar finns och används som gudstjänst- och samlingslokaler. 

Holm är ett skogsklätt landskap och stora delar av Medelpads största sammanhängande sjösystem, Holmsjön-Fagervikssjön-Leringen, ligger inom församlingen. Strax söder om Holmsjön ligger två andra stora sjöar, Hissjön och Navarn. Navarn har mycket höga naturvärden. Här häckar storlom och i utloppsån, Navarån, finns den hotade flodpärlmusslan. I trakten finns gamla fäbodvallar och fina ängs- och hagmarker. En av de finaste ängsmarkerna är Söderbergs hackslått i Fagerviken som är klassad som Natura 2000-område. Det är även våtmarksområdet Loviksstorflon, som är ett naturvårdsreservat med särskilt skyddade fågelarter.

 

Interiör Holms kyrka Foto: Jermunn Solem
Foto: Jermunn Solem
Holm

Runstaven i Holms kyrka

I Holms kyrka finns många speciella föremål. Ett av dem är en runstav - en slags ålderdomlig kalender med anor i vikingatiden.

Holms församlingshem

Tvärs över vägen från Holms kyrka i Anundgård hittar församlingshemmet med gott om plats för dig och dina gäster.

"Alla helgon till heder" - om medeltiden i Holm

Holms församling tycks ha varit en både from och egensinnig församling i alla tider. Läs mer här om medeltiden i Holm och hur dess seder levde kvar långt in i vår tid!