Foto: Jermunn Solem

Att hyra våra lokaler

I alla våra fyra församlingar finns samlingslokaler. De kan hyras av dig som privatperson, t ex för en samling efter ett dop eller begravning, eller av föreningar.

Du är välkommen att hyra pastoratets lokaler! Här finns information om hur du går till väga:

- Bokning av lokal sker genom pastorsexpeditionen, telefon 060 - 910 09 eller e-post indalens.pastorat@svenskakyrkan.se

- Den person som gör bokningen blir automatiskt ansvarig för den om inte annat anges.

- När du bokar via telefon eller e-post skickar vi hem ett avtal till dig som du får underteckna. Bokningen blir definitiv när vi fått tillbaka avtalet. Avtalet skickas till:
Pastorsexpeditionen
Viljansvägen 19
860 25 Kovland

Det går också bra att underteckna avtalet och scanna det och skicka till oss via e-post.

- Bokad lokal disponeras enligt överenskommelse vad gäller tider, lokaler och material. Om överenskommelsen bryts tas en extra avgift ut.

- Nyckel till bokad lokal lämnas ut genom vaktmästarens försorg under arbetstid och återlämnas enligt överenskommelse med vaktmästaren.
Telefon vaktmästeri:
Indal 060 - 53 55 40
Sättna 060 - 53 55 41
Liden 060 - 53 55 42
Holm 060 - 53 55 43

- Efter bokningen grovstädar och diskar hyresgästen och återställer lokalen i det skick den var före uthyrningen. Om så ej sker debiteras kostnad för städning.

- I våra lokaler råder alkohol- rök- och djurförbud.

- Lokalen får ej utnyttjas efter kl. 22.00

- Efter avslutad bokningen får hyresgästen faktura hemskickad.

- Eventuell avbokning skall ske skyndsamt till pastorsexpeditionen.

Kostnader:
- Uthyrning i samband med kyrklig handling, dvs. dop, konfirmation, vigsel eller begravning, hela lokalen, dvs. samlingssal och kök är det gratis att låna våra lokaler. Du måste dock ändå boka dem innan! Om samlingen sker i samband med kyrklig handling ingår även dukar. Förbrukningsvaror som ljus, servetter, blommor osv. står gästerna själva för.

- Uthyrning till t. ex. föreningar eller företag, hela lokalen, dvs. samlingssal och kök med användning av all utrustning: 500 kronor.
Önskar ni använda våra dukar till borden tillkommer en tvättavgift på 500 kronor.

Önskas bara lilla salen för t ex ett möte utan användning av kök: 150 kronor.

Vid eventuella frågor - kontakta pastorsexpeditionen!

Du kan också boka lokal här, via vår hemsida! Observera att bokningen inte är definitiv förrän du fått avtalet i ett brev från oss, skrivit under och skickat tillbaka det till oss!