Foto: Jermunn Solem

Att hyra våra lokaler

I alla våra fyra församlingar finns samlingslokaler. De kan hyras av dig som privatperson, t ex för en samling efter ett dop eller begravning, eller av föreningar.

Du är välkommen att hyra pastoratets lokaler!

- Bokningen sker genom pastorsexpeditionen, telefon 060 - 910 09 eller e-post indalens.pastorat@svenskakyrkan.se

- Den som bokar blir ansvarig för lokalen och får underteckna ett avtal. När avtalet är påskrivet blir bokningen definitiv. Lokalen diponeras enligt överenskommelse vad gäller tider, lokaler och material vid bokningen.

- Nyckel  lämnas ut av vaktmästare under arbetstid och återlämnas enligt överenskommelse med vaktmästaren.
Telefon vaktmästeri:
Indal 060 - 53 55 40
Sättna 060 - 53 55 41
Liden 060 - 53 55 42
Holm 060 - 53 55 43

- Vid hyra så får man disponera samlingssal, kök med utrustning som porslin tec, entré och toa. Förbrukningsvaror som ljus, servetter, blommor osv står man själva för. Dessutom vid kyrkliga samlingar ingår även dukar gratis. 

- Efter samlingen ska man diska, ställa undan allt använt material, grovstädar och  återställer lokalen i det skick den var före uthyrningen. Om så ej sker debiteras kostnad för städning.

- Antal personer som var i lokalen vid hyran ska antecknas på anvisad väggkalender.

- Lokalen får ej utnyttjas efter kl. 22.00

- Det råder rökförbud och djurförbud.

- Alkohol är tillåten endast efter särskilt skriftligt tillstånd av pastoratets kyrkoherde.

- Efter avslutad bokningen får hyresgästen faktura hemskickad.

- Eventuell avbokning skall ske skyndsamt till pastorsexpeditionen.

Kostnader:
- I samband med kyrklig samling, dvs. dop, konfirmation, vigsel eller begravning, är det gratis att låna våra lokaler. Dock måste de bokas innan! 

- Övrig hyrning till t. ex. föreningar eller företag, hela lokalen, dvs. samlingssal och kök med användning av all utrustning kostar 500 kronor.

- I Sättna och Holm kan man hyra den Lilla salen för mindre samlingar och då ingår inte köket i hyran för 150 kronor.

Frågor? Kontakta pastorsexpeditionen!

Du kan också boka lokal här, via vår hemsida! Observera att bokningen inte är definitiv förrän du fått avtalet i ett brev från oss, skrivit under och skickat tillbaka det till oss!