Foto: Jermunn Solem

Lidens kyrka

Lidens kyrka är en fantastisk byggnad, full av detaljer och färg. Söker du den stora kyrkan med den nära gemenskapen så är du välkommen till Liden!

På 1850-talet tycke församlingen i Liden att den gamla, medeltida kyrkan var för liten. Församlingen hade växt, och genom skogsbruket, fisket och jakten var Liden en relativt rik församling. Man beslöt sig därför för att bygga en ny kyrka. Och vilken kyrka man byggde! Den är ett praktfull och stor byggnad. Ja, kyrkan är så stor, att det i bygdens finns legender om att kyrkan egentligen inte skulle ha stått där, utan att ritningarna blandades ihop och en stadskyrka byggdes istället, ofta nämns Sollefteå som det ställe där kyrkan skulle ha stått. Det finns ingen sanning i legenderna, men nog känns kyrkan stor för den bygd och den församling där den används idag.

1858 invigdes den och har sedan dess varit något av en mittpunkt i byn med sitt höga, vita torn som syns vida omkring.

Koret i Lidens kyrka. Foto: Jermunn Solem

Inne i kyrkan är det särskilt det praktfulla koret som drar blickarna till sig med sina marmorerade och förgyllda pelare och illusionsmålningar och det stora guldkorset i mitten. 

På varje sida av koret finns sidoläktare och på ena sidan finns den stora predikstolen och på den andra ett dopkapell.

 

Lidens kyrka, exteriör. Foto: Jermunn Solem

Lidens gamla kyrka

Lidens gamla kyrka är en populär dop- och vigselkyrka. Den medeltida kyrkan med sin fantastiska omgivning lockar besökare från när och fjärran.

Lidens sockenstuga

Lidens sockenstuga är en samlingspunkt i Lidens församling. Du hittar den nedanför kyrkan, centralt i Liden.

Lidens begravningskapell

Den som tycker att Lidens kyrka är för stor kan gärna använda begravningskapellet i Liden för begravningen.