En adventsljusstake med två ljus tända.
Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Norra Gotlands pastorat

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Othem-Boge, Gothem, Stenkyrka och Väskinde. 7 församlingar med 25 kyrkor. Det är Norra Gotlands pastorat - välkommen!

Är kyrkan öppen?

Under förra året var alla kyrkor öppna pga corona, och det var uppskattat. På grund av problem med fukt kommer inte alla kyrkor att vara öppna denna vinter - men i flera socknar ordnar man nu så att det går. Information om vilka som har öppet uppdateras fortlöpande, och du kan alltid kontakta expeditionen för att få reda på vilka som är upplåsta. Självklart kan du även boka och be att få besöka vilken kyrka som helst i pastoratet även under vinterhalvåret. Normalt är alla kyrkor öppna maj-allhelgona minst kl 9-16.

Någon spritar händerna i kyrkan.

Corona, RS och andra virus

Pastoratet följer alltid rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionens smittskydd. Från 1 december 2021 tillåts maximalt 100 besökare till gudstjänster, konserter, dop, vigslar, begravningar och andra arrangemang som bedrivs i pastoratets regi. Deltagarantalet är inklusive medverkande. Vaccinationspass kommer INTE att krävas. Den som är ansvarig för gudstjänsten eller verksamheten kan också behöva fatta beslut om att man inte kan ta in fler personer i en lokal. Det finns alltid handdesinfektion tillgänglig vid ingångarna i kyrkor och församlingshem - använd den för din och andras skull. Tänk på att hålla fortsatt fysiskt avstånd till andra. Stanna hemma om du har minsta infektionssymptom. Just nu är våra yngsta deltagare extra utsatta, då RS-viruset och andra förkylningsvirus härjar. När vi firar mässa doppar prästen brödet i vinet och delar ut till var och en. Det går också bra att ta emot välsignelsen istället för bröd och vin. Tillsammans tar vi ansvar!  Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Demokrati i pastoratet

Kyrkan i fickan