Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Norra Gotlands pastorat

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Othem-Boge, Gothem, Stenkyrka och Väskinde. 7 församlingar med 25 kyrkor. Det är Norra Gotlands pastorat - välkommen!

Härmed kallas ordinarie ledamöter och ersättare till sammanträde med kyrkofullmäktige i Norra Gotlands pastorat 
torsdag 5 nov 2020 kl 19 i Forsagården. 
Bland ärenden : Budget och verksamhetsplan för 2021.
Meddela förhinder till exp  0498 - 222709 .
Övriga församlingsmedlemmar är också välkomna! 
/Christer Hedlund (ordf)Kyrkofullmäktige i Norra Gotlands pastorat

Kyrkofullmäktige sammanträder 5 november

Härmed kallas ordinarie ledamöter och ersättare till sammanträde med kyrkofullmäktige i Norra Gotlands pastorat torsdag 5 nov 2020 kl 19 i Forsagården. Bland ärenden : Budget och verksamhetsplan för 2021. Meddela förhinder till exp 0498 - 222709 . Övriga församlingsmedlemmar är också välkomna! /Christer Hedlund (ordf)Kyrkofullmäktige i Norra Gotlands pastorat

Musik, mässor och mys!

Nyheter från Norra Gotland

Prenumerera via RSS