Foto: GörelRM

Norra Gotlands pastorat

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Othem-Boge, Gothem, Stenkyrka och Väskinde. 7 församlingar med 25 kyrkor. Det är Norra Gotlands pastorat - välkommen!

Boka präst för enskild nattvard/mässa hemma

VILL DU FIRA ENSKILD NATTVARD/MÄSSA HEMMA?

Det finns möjlighet att fira en enklare nattvardsgudstjänst i hemmet. Kontakta församlingens präster här alternativt pastorsexpeditionen för att komma överens om tid och plats. 

”Traditionen att be prästen komma hem och fira nattvard, då hälsa eller annat förhindrar deltagande i församlingens ordinarie högmässa, har gamla anor och kallas ibland sockenbud; att någon i socknen kallar på prästen för att i sitt hem få fira gudstjänst, få förbön och få del av nattvardens gåvor.”

Nyheter från Norra Gotland

Prenumerera via RSS