Meny

Norra Gotlands pastorat

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Othem-Boge, Gothem, Stenkyrka och Väskinde. 7 församlingar med 25 kyrkor. Det är Norra Gotlands pastorat - välkommen!

Kyrkofullmäktige i Norra Gotlands pastorat
sammanträder måndag 24 augusti kl. 19
Slite församlingshem
Ärende: Årsredovisning för år 2019 
Välkomna!
/Christer Hedlund (ordf.)
Anmäl eventuella förhinder till pastorsexpedition  Tel: 222700
Församlingsbor är välkommen att vara med som åhörare om plats finns!

Kyrkofullmäktige sammanträder 24 augusti

Kyrkofullmäktige i Norra Gotlands pastorat sammanträder måndag 24 augusti kl. 19 Slite församlingshem Ärende: Årsredovisning för år 2019 Välkomna! /Christer Hedlund (ordf.) Anmäl eventuella förhinder till pastorsexpedition Tel: 222700 Församlingsbor är välkommen att vara med som åhörare om plats finns!

Musik, mässor och mys!

Öppna kyrkor

ÖPPNA KYRKOR
Kyrkorna i pastoratet är öppna för besök dagligen 8-18, från 1 maj till omkring den 15 sept.    (reservation för förrättningar eller gudstjänst) Välkommen in för ljuständning, bön, enskild andakt, eget studiebesök eller ett stilla och svalt rum.

Nyheter från Norra Gotland

Prenumerera via RSS