S:t Olofsholm

Enligt Gutasagan var det på S:t Olofsholm som Olof Haraldsson år 1029 landsteg och förde med sig kristendomen till Gotland. Här byggdes senare ett enkelt kapell.

Här bygdes Gotlands första kyrka, ett litet kapell antagligen i trä. I början av 1200-talet ersattes den av en kyrka i sten, vilken man fortfarande kan hitta spår av i marken. Under medeltiden vallfärdade många gotlänningar hit, särskilt den 29 juli vid S:t Olofsmässan. S:t Olof var gotlänningarnas speciella skyddshelgon.

I början av 1600-talet började man exportera kalk och kalksten härifrån. Sten bröts ända fram till 1950-talet.

Rester av stenkyrkan finns inbyggda i den byggnad som finns på platsen, ett magasin som byggdes 1835. Magasinet används idag som kapell.

Kapellet bokas genom Hellvi hembygdsförening.